Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

     

SU 2017 2018 118

      Wraz z nowym rokiem szkolnym nastała konieczność wyboru nowego Samorządu Uczniowskiego. W pierwszych dniach września kandydaci opracowali programy wyborcze i przygotowali plakaty, z którymi wszyscy uczniowie, czyli wyborcy, mogli się zapoznać.

      18 września 2018 roku odbyła się pierwsza tura wyborów. Komisja wyborcza przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie na lekcji wychowawczej. Na liście kandydatów znalazło się 20 osób z klas V-VIII SP i III G. W wyborach wzięło udział 101 uczniów, z 108 uprawnionych do głosowania. Większość głosów była ważna, tylko 4 unieważniono. W tym samym dniu komisja przedstawiła wyniki wyborów, które po zatwierdzeniu przez opiekunki SU i panią dyrektor, zostały podane do publicznej wiadomości.

         Następnego dnia zorganizowano drugą turę wyborów. 12 uczniów walczyło o największą ilość głosów. Na tym etapie głosowali kandydaci oraz trójki klasowe. Wynik głosowania wskazywał kolejność obejmowania stanowisk w zarządzie SU. Wszyscy w zgodzie i ogólnym porozumieniu zajęli miejsca w poszczególnych sekcjach SU.

         Nowym członkom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy i życzymy zapału do pracy oraz ciekawych pomysłów, które przyczynią się do tego, że w naszej szkole przez następne 10 miesięcy nie będzie nudno. Wszak nie samą nauką uczeń żyje…J

0

 

      3 września 2018 roku uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019 podczas, której pod przewodnictwem księdza proboszcza Janusza Czajki uczniowie podziękowali Panu Bogu za wakacje oraz poprosili o łaskę i błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy zgromadzeni w kościele mieli możliwość ucałować relikwie Świętego Jana Pawła II – patrona naszej szkoły.

1 2 3
Msza Święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Janusza Czajki .  

 

Druga część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Halina Pączek powitała bardzo serdecznie wszystkich zebranych: rodziców, księdza proboszcza, siostrę zakonną, grono pedagogiczne, pozostałych pracowników szkoły, uczniów i przede wszystkim pierwszoklasistów. Podczas swojego przemówienia m.in. zwróciła uwagę, że rozpoczynający się rok szkolny będzie nietypowy, ponieważ w czerwcu dwie klasy zakończą naukę w naszej szkole: ostatni rocznik gimnazjów i klasa VIII.

Po wystąpieniu pani dyrektor uczniowie przedstawili krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Agaty Kuśnierz i pani Anny Kępy. Na wesoło pożegnano w nim wakacje i przywitano szkołę oraz uroczyście uczczono rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Na zakończenie została odśpiewana Rota, a delegacje uczniów udały się z kwiatami i zniczami pod pomnik Świętego Jana Pawła II i obelisk Stefana Bohanesa.

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas, żeby powspominać po raz ostatni wakacje i zapoznać się z obowiązkami oraz przedmiotami jakie w tym roku szkolnym ich czekają.

4 5 6
Uroczystość w szkole .   
7 8 9
Występy: na wesoło i poważnie.   Witaj Ojcze Święty w nowym roku !