Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin ''Niepytanego numerka''

Regulamin „NIEPYTANEGO NUMERKA”

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej  1. Niepytany numerek” dotyczy uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej;

  2. Ilość „niepytanych numerków” jest wyznaczona przez ilość uczniów najliczniejszej klasy wśród klas IV-VIII;

  3. Wybór „niepytanego numerka’’ dokonuje się automatycznie przez dziennik elektroniczny, o czym informuje administrator dziennika;

  4. Niepytany numerek’’ obejmuje zwolnienie z oceniania bieżącego (wypowiedzi ustne, kartkówki wcześniej niezapowiedzianych przez nauczyciela);

  5. Wylosowany numerek nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć lekcyjnych (np. obowiązek posiadania zadania domowego, przeczytania lektury itp.);

  6. Niepytany numerek’’ nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów powyżej 20 minut;

  7. Niepytany numerek’’ zostaje zawieszony na miesiąc przed końcem I i II półrocza;

  8. O wylosowaniu „niepytanego numerka’’ informuje uczniów przewodniczący sekcji dyżurów zawieszając go na tablicach informacyjnych;

Data dodania: 2021-10-18 22:22:42
Data edycji: 2021-10-20 09:19:51
Ilość wyświetleń: 619

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej