Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Aktualizacja od 1 września 2020 r. w związku z obowiązującymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników

 

Każdy z uczniów jest współgospodarzem szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i wewnątrz. Dlatego oczekuje się od niego kultury, dyscypliny i bezpiecznego zachowania. 

Przerwa rozpoczyna się i kończy dzwonkiem, po którym uczniowie muszą wrócić punktualnie na lekcje.

Uczniu, przed rozpoczęciem lekcji:

 • do szkoły przychodź na około 10 minut przed rozpoczęciem lekcji ,
 • wchodząc do budynku, zawsze dezynfekuj ręce i zakładaj maseczkę w przestrzeni wspólnej(jeżeli jest taka zarządzenie dyrektora),
 • podczas pobytu w szkole zmieniaj obuwie według zaleceń dyrekcji szkoły, które umieszczone są na gazetce; obuwie i kurtki przechowujemy w szatni.

Uczniu, w czasie przerwy masz prawo:

 • bezpiecznie spędzić czas, odpocząć, porozmawiać z kolegami,
 • zjeść drugie śniadanie lub obiad w stołówce szkolnej,
 • skorzystać z toalety,
 • pójść do biblioteki,
 • zwrócić się z problemem do nauczyciela dyżurującego.

Uczniu, w czasie przerwy masz obowiązek przestrzegać zasad, oto one:

 1. Przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu, w szczególności w czasie przerwy uczeń nie powinien:
 • wychodzić z sal lekcyjnych na przerwę bez maseczki (jeżeli obowiązuje aktualnie takie zarządzenie dyrektora),
 • w żadnym wypadku opuszczać terenu szkoły,
 • przebywać za budynkami szkolnymi oraz na boisku szkolnym ,
 • samodzielnie udawać się na lekcje do sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,
 • nagrywać lub robić zdjęć bez zgodny osób zainteresowanych,
 • biegać po klasach, korytarzach i alejkach szkolnych,
 • skakać ze schodów, siadać na podłodze korytarza i schodach, siadać na parapecie i poręczach schodów, wychylać się przez okna,
 • krzyczeć i używać słów wulgarnych, obraźliwych,
 • bawić się i przebywać bez potrzeby w toaletach,
 • popychać, kopać, pluć, podkładać nogi,
 • śmiecić i kopać leżących przedmiotów (piłek, butelek itd.),
 • niszczyć mienia szkoły i własności innych,
 • wspinać się na bramki, ogrodzenie, słupy oświetleniowe i drzewa,
 • brać udziału w niebezpiecznych zabawach,
 • zachowywać się arogancko wobec rówieśników i pracowników szkoły,
 • inicjować lub podżegać konflikty i bójki.
 1. Podczas przerwy uczeń zobowiązany jest do:
 • podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i wszystkich pracowników szkoły oraz dyżurnych klasowych,
 • zakładania maseczki w przestrzeni wspólnej (zgodnie z zarządzeniami dyrektora),
 • spędzania przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego w budynku i jego okolicy,
  w którym znajduje się jego klasa,
 • dezynfekowania rąk po każdym powrocie do budynku,
 • zachowywania czystość w klasach, szatni, korytarzach, toaletach i okolicy budynku oraz dbania o czystość, ład i porządek na terenie szkoły,
 • zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany,
 • zwracania uwagi i pomagania dzieciom niepełnosprawnym,
 • informowania nauczyciela dyżurującego o:
 • zauważonym podczas przerwy wypadku czy zdarzeniu,
 • wszelkich problemach z rówieśnikami, wynikłych podczas przerwy,
 • zauważonych sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających bezpieczeństwu (pęknięta szyba, rozlana na podłodze ciecz, uszkodzona powierzchnia podłogi, uszkodzone drzwi itp.), zdrowiu i życiu.
 1. Po dzwonku na lekcje uczniowie niezwłocznie udają się do klasy lekcyjnej, natomiast uczniowie mający zajęcia w sali gimnastycznej lub pracowni komputerowej udają się tam pod opieką nauczyciela.

Uczniu, po zakończeniu lekcji:

 • sprawdź ład i porządek wokół swojej ławki,
 • pozostaw w szatni swoje obuwie szkolne na specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach (półki lub haczyki na worki),
 • opuść teren szkoły.

 

UWAGA: boisko szkolne jest ogólnodostępne dopiero po zakończeniu zajęć szkolnych, również dodatkowych!

 

Regulamin spędzania przerw jest spójny ze Statutem Szkoły. W razie nieprzestrzegania  Regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe. Uczeń ma pełną świadomość,
że jego zachowanie na przerwie będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

 

Data dodania: 2021-10-20 09:26:13
Data edycji: 2021-11-04 14:44:52
Ilość wyświetleń: 937

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej