Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

REGULAMIN  SPĘDZANIA  PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JANA PAWLA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Aktualizacja od 1 września 2020 r. w związku z obowiązującymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników

 

Każdy z uczniów jest współgospodarzem szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i wewnątrz. Dlatego oczekuje się od niego kultury, dyscypliny i bezpiecznego zachowania. 

Przerwa rozpoczyna się i kończy dzwonkiem, po którym uczniowie muszą wrócić punktualnie na lekcje.

Uczniu, przed rozpoczęciem lekcji:

 • do szkoły przychodź na około 10 minut przed rozpoczęciem lekcji ,
 • wchodząc do budynku, zawsze dezynfekuj ręce i zakładaj maseczkę w przestrzeni wspólnej(jeżeli jest taka zarządzenie dyrektora),
 • podczas pobytu w szkole zmieniaj obuwie według zaleceń dyrekcji szkoły, które umieszczone są na gazetce; obuwie i kurtki przechowujemy w szatni.

Uczniu, w czasie przerwy masz prawo:

 • bezpiecznie spędzić czas, odpocząć, porozmawiać z kolegami,
 • zjeść drugie śniadanie lub obiad w stołówce szkolnej,
 • skorzystać z toalety,
 • pójść do biblioteki,
 • zwrócić się z problemem do nauczyciela dyżurującego.

Uczniu, w czasie przerwy masz obowiązek przestrzegać zasad, oto one:

 1. Przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu, w szczególności w czasie przerwy uczeń nie powinien:
 • wychodzić z sal lekcyjnych na przerwę bez maseczki (jeżeli obowiązuje aktualnie takie zarządzenie dyrektora),
 • w żadnym wypadku opuszczać terenu szkoły,
 • przebywać za budynkami szkolnymi oraz na boisku szkolnym ,
 • samodzielnie udawać się na lekcje do sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,
 • nagrywać lub robić zdjęć bez zgodny osób zainteresowanych,
 • biegać po klasach, korytarzach i alejkach szkolnych,
 • skakać ze schodów, siadać na podłodze korytarza i schodach, siadać na parapecie i poręczach schodów, wychylać się przez okna,
 • krzyczeć i używać słów wulgarnych, obraźliwych,
 • bawić się i przebywać bez potrzeby w toaletach,
 • popychać, kopać, pluć, podkładać nogi,
 • śmiecić i kopać leżących przedmiotów (piłek, butelek itd.),
 • niszczyć mienia szkoły i własności innych,
 • wspinać się na bramki, ogrodzenie, słupy oświetleniowe i drzewa,
 • brać udziału w niebezpiecznych zabawach,
 • zachowywać się arogancko wobec rówieśników i pracowników szkoły,
 • inicjować lub podżegać konflikty i bójki.
 1. Podczas przerwy uczeń zobowiązany jest do:
 • podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i wszystkich pracowników szkoły oraz dyżurnych klasowych,
 • zakładania maseczki w przestrzeni wspólnej (zgodnie z zarządzeniami dyrektora),
 • spędzania przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego w budynku i jego okolicy,
  w którym znajduje się jego klasa,
 • dezynfekowania rąk po każdym powrocie do budynku,
 • zachowywania czystość w klasach, szatni, korytarzach, toaletach i okolicy budynku oraz dbania o czystość, ład i porządek na terenie szkoły,
 • zachowywania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany,
 • zwracania uwagi i pomagania dzieciom niepełnosprawnym,
 • informowania nauczyciela dyżurującego o:
 • zauważonym podczas przerwy wypadku czy zdarzeniu,
 • wszelkich problemach z rówieśnikami, wynikłych podczas przerwy,
 • zauważonych sytuacjach niebezpiecznych i zagrażających bezpieczeństwu (pęknięta szyba, rozlana na podłodze ciecz, uszkodzona powierzchnia podłogi, uszkodzone drzwi itp.), zdrowiu i życiu.
 1. Po dzwonku na lekcje uczniowie niezwłocznie udają się do klasy lekcyjnej, natomiast uczniowie mający zajęcia w sali gimnastycznej lub pracowni komputerowej udają się tam pod opieką nauczyciela.

Uczniu, po zakończeniu lekcji:

 • sprawdź ład i porządek wokół swojej ławki,
 • pozostaw w szatni swoje obuwie szkolne na specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach (półki lub haczyki na worki),
 • opuść teren szkoły.

 

UWAGA: boisko szkolne jest ogólnodostępne dopiero po zakończeniu zajęć szkolnych, również dodatkowych!

 

Regulamin spędzania przerw jest spójny ze Statutem Szkoły. W razie nieprzestrzegania  Regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe. Uczeń ma pełną świadomość,
że jego zachowanie na przerwie będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

 

Data dodania: 2021-10-20 09:26:13
Data edycji: 2021-11-04 14:44:52
Ilość wyświetleń: 494

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook