Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nasz Patron

Nasz Patron

Święty Jan Paweł II - Papież.

Właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, papież (16 października 1978 - 2 kwietnia 2005), święty Kościoła katolickiego, kawaler Orderu Orła Białego.

 

DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

ZWIĄZANE Z KULTEM JANA PAWŁA II

 

Decyzja społeczności wiejskiej o nadaniu Zespołowi Szkół w Łąkcie Górnej  imienia Jana Pawła II .

   28 kwietnia 2004 r. - decyzja Rady Gminy w Żegocinie akceptująca wolę mieszkańców Łąkty w powyższej sprawie (uchwała nr XIV/98/04 ).
    Przygotowania w parafii i w szkole do połączonych w jedną trzech ważnych uroczystości: nadania imienia, przekazania sztandaru oraz odsłonięcia pomnika z popiersiem Patrona Szkoły - a oto sprawozdanie z przebiegu pracy w roku poprzedzającym nadanie imienia szkole - Projekt  "Papież Jan Paweł II - Patronem naszej szkoły":

           "Weź myśl - jeśli potrafisz - weź myśl, pozakorzeniaj ( ... )
            Weź myśl i dokończ człowieka
            lub też mu pozwól rozpocząć siebie samego na nowo
            lub też inaczej: niech on Ci tylko pomaga, a ty go prowadź.

        Dla młodych ludzi na całym świecie Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem, mimo iż nie mówi im tego, co chcą usłyszeć, ale prawdę, nawet gdy jest ona niepopularna i trudna do przyjęcia. W 1987 r. mówił na Westerplatte:

            "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć   i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić."

        Dla naszej społeczności szkolnej takim "momentem Westerplatte" okazał się dzień, kiedy uświadomiliśmy sobie w pełni, kto ma być Naszym Patronem. Był to zgodny wybór rodziców, uczniów i nauczycieli dokonany najpierw w szkole podstawowej wiosną 2003 r., a jesienią potwierdzony przez uczniów nowotworzonego gimnazjum. Jako argument główny większość ankietowanych wysuwała moralny autorytet Ojca Świętego, postawę godną naśladowania i miłość, którą dzieli się ze wszystkimi, wzbudzając wzajemność, szczególnie wśród młodych ludzi. W ostatnich dniach media opublikowały wyniki sondażu, z którego wynika, że Jan Paweł II uznany został za największy autorytet w dziejach polskiego narodu.
     Abyśmy mogli dobrze przygotować się do dzisiejszego święta, podjęliśmy projekt ogólnoszkolny: "Papież Jan Paweł II - Patronem naszej szkoły". Katecheci i wychowawcy przeprowadzili w klasach specjalnie przygotowane lekcje, których celem było przybliżenie sylwetki Ojca Świętego, jego działalności i nauczania. Efektem tego były gazetki tematycznie związane z postacią Jana Pawła II pojawiające się w poszczególnych klasach z okazji imienin, urodzin papieża, a w szczególności z okazji 25 - lecia pontyfikatu w październiku 2004 r.         
       Ta ostatnia uroczystość w szczególny sposób została uczczona w naszej szkole. Uczniowie wszystkich klas pisali listy do papieża, przygotowywali wspaniałe kartki z życzeniami, które zostały zawiezione do Watykanu i złożone podczas audiencji u Ojca Świętego. Niektórzy uczniowie i nauczyciele z tej okazji napisali okolicznościowe utwory poetyckie.

        Nasi uczniowie są zbyt młodzi, aby pamiętać dzień 16 października 1978 r. Dla nich Polak - papież to fakt oczywisty  i naturalny. Dlatego gimnazjaliści przeprowadzili wywiady z rodzicami, krewnymi, znajomymi, aby uzmysłowić sobie, czym dla naszego narodu był ten pamiętny dzień i wszystko, co po nim nastąpiło.
"Co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że Polak, Karol Wojtyła został papieżem?"   To pytanie kierowali do ludzi, którzy są im znani, są dla nich ważni, są autorytetami. Powstał w ten sposób zbiór wspaniałych świadectw wiary, nadziei i podziwu dla dokonań Ojca Świętego w życiu naszego narodu i Kościoła Powszechnego.

     Równolegle organizowano konkursy plastyczne, w których każdy uczeń mógł się wykazać swoim zaangażowaniem, odpowiednim do swoich możliwości i uzdolnień. Były to między innymi: konkurs na folder o naszej szkole pt. : "Ojciec Święty Jan Paweł II - papież Polak", konkurs na szkolne logo, konkurs plastyczny "Ojciec Święty w oczach dzieci i młodzieży", a także konkurs na plakat "25 lat pontyfikatu Jana Pawła II". Prace można obecnie podziwiać w budynkach naszej szkoły. Są one dowodem ogromnego wkładu pracy niemal wszystkich uczniów, nauczycieli, a niejednokrotnie także rodziców wspierających swe dzieci radą  i pomocą.
    Szczytowym momentem minionego roku szkolnego była wieczornica o Ojcu Świętym w 25 rocznicę pontyfikatu, w której uczestniczyli uczniowie i rodzice. Mogliśmy znowu doświadczyć siły poezji Ojca Świętego, choć nie było to jedyne tego typu przeżycie. Już wcześniej odbył się konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i wierszy o Janie Pawle II, a 11 listopada podczas akademii z okazji Święta Niepodległości to Nasz Patron swoją nauką i poezją tłumaczył nam trudną sztukę  miłości do ojczyzny.
    W czasie przygotowań skierowaliśmy też uwagę na miejsca ściśle związane z Ojcem Świętym i jego pontyfikatem. Zorganizowane zostały wycieczki do Wadowic, Krakowa, Zakopanego i Ludźmierza, opracowano mapy podróży Jana Pawła II po wszystkich kontynentach. Nawiązaliśmy także współpracę ze szkołami noszącymi już imię Naszego Patrona, a nie jest to mała rodzina i mamy nadzieję, że ta przyjaźń przyniesie nam wiele nowych, dobrych doświadczeń. 
      Podsumowaniem efektów wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, a także rodziców był konkurs wiedzy o Ojcu Świętym w klasach IV - VI i I - III gimnazjum. W teście pisemnym uczniowie wykazali się podstawową wiedzą o życiu i działalności papieża, zaś finał ustny tych konkursów, wymagał wiedzy bardzo szczegółowej. Tym bardziej cieszył nas fakt, że uczniowie rzetelnie przygotowali się i zgłębili nawet trudne dla nich zagadnienia filozoficzne.
    Zdając sprawę z realizacji projektu "Papież Jan Paweł II - patronem naszej szkoły", podkreślaliśmy wielokrotnie pełne zaangażowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli. Ale niewiele zrobilibyśmy bez cichej pomocy rodziców. Ich nazwiska nie widnieją na żadnej pracy, w żadnym scenariuszu. Jednak to oni aktywizowali swoje dzieci do pracy, do nauki, do zaangażowania się w przygotowania do dzisiejszej uroczystości. To oni również byli głównymi fundatorami nagród w szkolnych konkursach.
       Możemy zatem z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dzięki wysiłkowi wspólnoty szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów jesteśmy dzisiaj gotowi przyjąć imię Jana Pawła II i starać się godnie go naśladować. Nie jest to koniec drogi. Postać Naszego Patrona będzie dla nas zawsze trudnym wyzwaniem. Jan Paweł II będzie nam przypominał o obowiązku stawiania sobie codziennie wymagań, tak jak wzywał młodzież w Częstochowie:

"Musicie od siebie wymagać. Nawet, gdy nikt nie będzie od Was wymagał."

 14 pażdziernika 2004 r.  

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II

Zespołowi Szkół w Łąkcie Górnej. 

          Odlane z brązu popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II stanęło na postumencie z piaskowca, umiejscowionym na centralnym placu szkolnej posesji. Przedstawia uśmiechniętego Ojca Świętego, trzymającego w ręku pastorał w kształcie krzyża, jak gdyby witającego każdego, kto wchodzi na teren szkoły. Na cokole znajduje się napis, upamiętniający datę nadania imienia. Autorem projektu i wykonawcą popiersia jest prof. Stefan Dousa z Politechniki Krakowskiej. Jest to replika pomnika z Parku im. Jordana w Krakowie. 
   Sztandar ufundowała szkole lokalna społeczność. Ma wymiary 120 X 80 cm. Z jednej strony na sztandarze umieszczono białego orła na czerwonym tle, druga strona sztandaru jest w kolorze niebieskim. W centralnym miejscu umieszczono tu  postać Jana Pawła II, trzymającego w lewej ręce pastorał, a prawą błogosławiącego znakiem krzyża. Swoje miejsce znalazła tu także Matka Boska Łąkiecka - w wersji z obrazu, który kiedyś znajdował się z przydworskiej kapliczce.  U góry znajduje się napis: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej", w dolnej części hasło: "PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO". 
    Uroczystość nadania imienia odbyła się 14 października 2004 r. z udziałem Ks. Bp Stanisława Budzika. Mszę Świętą sprawowano w kościele parafialnym, a homilię wygłosił Ks. Biskup, który mówił o tym, co jest dla młodego pokolenia najważniejsze, a także pouczył, że wybór Jana Pawła II na patrona szkoły jest wielce zobowiązujący zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli tej szkoły.     

            Pobłogosławienie sztandaru - opis i zobowiązanie:

     "Deo et Patriae" - Bogu i ojczyźnie - hasło, które może stać się naszym mottem, skupia w sobie to, co prezentuje chorągiew naszej szkoły. Za chwilę rodzice przekażą nam sztandar, który z czcią należną mu przejmiemy i zobowiążemy się szanować go,  a przede wszystkim bronić wszystkiego, co w swej symbolice zawiera. Patria - ojczyzna, której swą nauką i przyszłą pracą pragną służyć wychowankowie tej szkoły. Stąd płachta barwiona na czerwono z zamieszczonym w jej polu godłem herbowym - Orła Białego. To jednocześnie wyraz łączności z godłem państwowym. Jesteśmy wszak szkołą publiczną, która kształci świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
      Druga strona sztandaru ukazuje nam najwyższy autorytet moralny naszych czasów - Jana Pawła II: "Totus Tuus - cały Twój , Maryjo!"  To papieskie zawołanie jest bliskie sercu mieszkańcom Łąkty, którzy wszystkie swe troski, prace składają u stóp Matki Bożej Nieustającej Pomocy w swym kościele parafialnym. To Jej zawierzyli rozwój intelektualny i duchowy swoich dzieci.  W jakże dziwny sposób ów wizerunek wiąże dwór, na którego terenie znajduje się dziś szkoła, z kościołem parafialnym w  legendzie o dziejach tego obrazu. 
    Nasz Patron to nie tylko zwierzchnik Kościoła, ale także filozof, czyli miłośnik mądrości, doceniający rangę ludzkiego rozumu, o którym Czesław Miłosz pisał:


                      "Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony. 
                          ( ... )
                       I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery
                       Prawda i Sprawiedliwość ( ... )
                       Piękna i bardzo młoda jest Filo - Sofija
                       I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.
                       ( ... ) 
                      Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic."

        Nikogo zatem nie dziwi, że Prawda, Dobro, Piękno to wartości, które pragniemy w naszej wspólnocie uczniów, nauczycieli i rodziców rozwijać, i którym w naszej hierarchii wartości dajemy miejsca nadrzędne. To dzięki nim osiągniemy drugi nasz ideał - służbę ludziom i Bogu.  Sztandar nasz jest więc streszczeniem wszystkiego, co dla nas ważne i czemu warto służyć ze wszystkich sił. Słowa PRAWDA DOBRO PIĘKNO są nawiązaniem do wypowiedzi Jana Pawła II skierowanej do przedstawicieli mediów:

     "Tam, gdzie jest głoszona prawda objawia się potęga dobra i blask piękna, a człowiek, który ich doświadcza nabywa szlachetności i kultury."

W treści tego zdania mieści się istota pracy nauczyciela i wychowawcy.

Poświęcenie pomnika 

Odśpiewanie hymnu szkoły: "Divide amore" - "Dzielmy miłość". 
Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży szkolnej. 
    W październiku 2004 r. powstał w szkole z inspiracji Pani Ewy Rosiek 45 - osobowy chór szkolny, którego pierwsze utwory (Tu es Petrus, Uczył nas, Ukochany Ojcze Święty, Barka, Zdumienie, Nie lękajcie się) zostały wykonane podczas uroczystości nadania imienia szkole oraz późniejszych uroczystości związanych z Patronem i bardzo często w swej treści nawiązywały do nauczania Papieża. 
   

         6 stycznia 2005 r. - spotkanie lokalnej społeczności w szkole z rodzimą poetką i malarką Anną Łękawową. Podczas zorganizowanej w sali gimnastycznej szkoły uroczystości, artystka przekazała młodzieży namalowany przez siebie portret Patrona Szkoły, który ze swego wizerunku odtąd błogosławi wchodzących w progi szkoły i serdecznym uśmiechem zaprasza do środka. Podczas uroczystości Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz ofiarował do zbiorów szkolnej biblioteki piękną fotokronikę poświęconą Janowi Pawłowi II zatytułowaną "Rok 26. Cierpienie i nadzieja".


   
    2 kwietnia 2005 r. - społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej z inicjatywy uczniów klasy III gimnazjum postanowiła spotykać się każdego dnia żałoby pod pomnikiem Wielkiego Patrona, aby w ciszy, zadumie oddać Mu hołd i ofiarować modlitwy. Codziennie przy pomniku o godz. 21. bardzo licznie zbierali się mieszkańcy Łąkty Górnej i okolicy. Przychodziło dużo młodzieży i osób starszych. Odbywał się Apel Jasnogórski, podczas którego wsłuchiwano się po raz kolejny w nauki Jana Pawła II, szczególnie w słowa skierowane do ludzi młodych. Śpiewane były pieśni, odmawiano tzw. "koronkę". Uczestnicy tych modlitewnych spotkań modlili się w intencji Wielkiego Patrona i w intencjach, które zawsze leżały Mu na sercu. To czuwanie przy pomniku Jana Pawła II łączyło duchowo uczestników spotkań z tymi, którzy modlili się na placach miast naszego kraju i w Watykanie. 


    
   8 kwietnia 2005 r. - W piątek rano, w Kościele pod wezwaniem Marii Panny Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej odbyła się Msza święta w intencji Ojca Świętego. Potem, kto tylko mógł, oglądał transmisję telewizyjną pogrzebowych uroczystości w Watykanie. Wraz z przyjęciem imienia Zespół Szkół w Łąkcie Górnej im. Jana Pawła II dołączył w 2004 r. do Rodziny Szkół, noszących imię Wielkiego Polaka i Papieża. Jest ich ponad pół tysiąca, a w samej tylko diecezji tarnowskiej 40. Od kilku już lat delegacje tych szkół spotykają się w Częstochowie.

       6 października 2005r. w czwartek, reprezentanci Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej wzięli udział w V Pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Do Częstochowy pielgrzymowali: Zarząd Samorządu Uczniowskiego, trójki klasowe klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, szkolny poczet sztandarowy, nauczyciele i rodzice. Pojawili się tu reprezentanci 219 szkół, noszących imię Jana Pawła II, w sumie ponad 9 tysięcy uczniów i nauczycieli. Po uroczystej Eucharystii wszyscy modlili się żarliwie o rychłą beatyfikację Papieża - Polaka. Od tego czasu październikowa pielgrzymka stała się stałym elementem szkolnego kalendarza w Łąkcie Górnej. Ostatecznie tradycją stało się, że w pielgrzymce uczestniczą przedstawiciele SU, poczet sztandarowy i uczniowie klasy III gimnazjum z wychowawcą i katechetą. Jedną z intencji pielgrzymki jest modlitwa o dobre przygotowanie się do sakramentu bierzmowania i mądry wybór przyszłej szkoły oraz dalszej drogi życiowej. Warto zaznaczyć, że w wyjazd ten angażuje się społeczność lokalna poprzez sponsoring (w kosztach przejazdu partycypuje Ks. Proboszcz, Rada Rodziców i czasem prywatni sponsorzy).


    2 kwietnia 2006 r.   "Choć umilkło serce Jego, wciąż jest żywy, wciąż jest z nami i z Domu Ojca nam błogosławi" - to ostatnie słowa wiersza napisanego na pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II przez poetkę ludową Annę Łękawa z Łąkty Górnej. Ta rocznica przypomniała społeczności szkolnej o ubiegłorocznych spotkaniach modlitewnych. Dlatego pośród budynków szkoły noszącej imię Jana Pawła II pod pomnikiem Wielkiego Polaka, nie mniej licznie, niż zaraz po śmierci Ojca Świętego, przy pomniku zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Łąkty, ale także okolicznych wiosek. Kilkadziesiąt osób przyjechało z innych gmin, a nawet miasta Bochni. Wieczorne czuwanie prowadziła młodzież z tutejszego Gimnazjum. Rozbrzmiewały  ulubione pieśni papieża, wiersze i jego słowa, utrwalone w archiwalnych nagraniach. Odczytano także wiersz Anny Łękawa: 

Był taki dzień

Był taki dzień niezapomniany,
Gdy dzwon Zygmunta z Wawelskiego Grodu
Głosem spiżowym całemu światu ogłosił smutną wieść,
Że odszedł od nas Papież Jan Paweł II
Nasz Wielki Rodak ukochany.
Zastygły w ciszy drzewa, umilkły śpiewy ptasie,
Trwogą okryły się serca nasze,
Świat cały oniemiał z żałości,
Bo odszedł od nas niestrudzony Pielgrzym,
Biały Apostoł pokoju, przebaczenia
I tej największej błogosławionej miłości.
Stojąc p od Krzyżem Chrystusa w wielkiej pokorze,
Dając niezwykłe świadectwo cierpienia,
W niespotykanym wymiarze.
A pośród tłumu narodów całego świata zebranych
Na transparentach ,,Santo Subito" słowa widniały.
Z nieutulonym żalem żegnał go cały świat
Każdy zakątek rodzinnej ziemi, każdy polski kwiat
I poszum wichru Ewangelię na Jego trumnie otworzył.
To polski wiatr ! Który przypłynął od Krzyża Giewontu,
Od gór ojczystych, od Jego umiłowanych Tatr.
A zamykając Świętą Księgę
Pocałunek ostatni złożył.
Choć umilkło serce Jego, wciąż jest żywy,
Wciąż jest z nami i z Domu Ojca nam błogosławi.

 

Apel Jasnogórski poprowadził ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł. O 21.37 cichutko zrobiło się na placu, pochyliły się sztandary, a z oddali dał się słyszeć głos kościelnych dzwonów.
    Od 2006 r. parafianie z Łąkty Górnej corocznie 2 kwietnia gromadzili się pod pomnikiem Jana Pawła II na terenie szkoły, by około godziny 21:37 wspólnie modlić się o rychłą beatyfikację Patrona. Modlitwom przewodniczył zawsze Ks. Proboszcz Stanisław Szczygieł, a nabożeństwo przygotowywała młodzież szkolna z nauczycielami. Modlitwę przeplatały ulubione pieśni Naszego Papieża i nagrania jego kazań. Nabożeństwo to organizowano do momentu beatyfikacji, ale obecnie nadal w rocznicę Jego narodzin dla nieba przybywają wieczorem w to miejsce parafianie, modląc się za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II.
    Od roku 2005 obchody Dnia Papieskiego w Łąkcie Górnej połączone są z uroczystościami Święta Patrona Szkoły. Rozpoczynają się w kościele parafialnym, a następnie pochód młodzieży i gości kieruje się do budynków szkolnych. Homilia w czasie Eucharystii, a potem program artystyczny przygotowany przez klasy szkoły podstawowej i gimnazjum z wychowawcami wpisują się w nauczanie Jana Pawła II. Uroczystości te są corocznym punktem kulminacyjnym programu wychowawczego szkoły opartego o naukę Wielkiego Patrona. Dlatego wiążą się także doskonale z obchodzonym wówczas Świętem Edukacji, gdyż w łąkieckiej szkole wzorem nauczyciela jest Jan Paweł II. Dlatego młodzi wolontariusze angażują się wówczas także w Dzieło Nowego Tysiąclecia, przeprowadzając zbiórkę pieniężną na potrzeby swoich mniej zamożnych kolegów.
       Program wychowawczy szkoły został za aprobatą Rady Rodziców oparty na nauczaniu Jana Pawła II. Znalazło to szczególny wyraz w planie pracy wychowawców gimnazjum. Tematykę lekcji wychowawczych oparto na przykładach konkursowych prac projektu Małopolskiego Konkursu pn. "Jan Paweł II - autorytet w wychowaniu do wartości", korzystając z proponowanych scenariuszy godzin wychowawczych. Program zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, opracowany na podstawie prac nagrodzonych w konkursie "Jan Paweł II - autorytet w wychowaniu do wartości", uwzględniający misję i wizję Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej oraz założenia programu profilaktyki.
Cele i założenia:
Poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły.
Wspieranie młodzieży:
- w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne,
- w refleksji nad wartością życia i koniecznością jego twórczego przetwarzania,
- w podjęciu pracy nad sobą, bogaceniu życia wewnętrznego,
- w organizacji i planowaniu życia,
- rozwoju moralnym i kształtowaniu hierarchii wartości.
Uczenie postaw tolerancji, akceptacji, miłosierdzia, asertywności wobec zła, kształcenie wrażliwości na potrzeby otoczenia
Ukazanie wartości rodziny.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Wyzwolenie potrzeb wyższych jako warunek samowychowania.
Wdrażanie do aktywności fizycznej i społecznej.

18 maja 2007 roku - Małopolski Kościół i wierni uczcili 87. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił w Krakowie - Łagiewnikach plac pod budowę Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" oraz stojący tam krzyż. Podczas mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach kardynał Dziwisz powiedział, że Centrum "powinno nam
i przyszłym pokoleniom pomagać w poznawaniu życia, myśli i dzieła Sługi Bożego Jana Pawła II". Natomiast na wadowickim rynku odprawiono polową mszę świętą. Wzięło w niej udział kilka tysięcy osób, m.in. ok. sześć tysięcy uczniów z różnych rejonów kraju, którzy przyjechali na zlot szkół imienia Jana Pawła II, który jest co roku w tym dniu w jego rodzinnym mieście. Była tam także
z pocztem sztandarowym delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.
    
18 maja 2007 roku  - Kolejną inicjatywą łąkieckiej szkoły w dziedzinie utrwalania pamięci o Patronie jest zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz, a konkurs zorganizowano przy ścisłej współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie - Filia w Łąkcie Górnej. Podstawowe cele tego konkursu to: uczczenie rocznicy urodzin Jana Pawła II, integracja nauczycieli i uczniów wokół przesłania płynącego z nauczania Jana Pawła II, przybliżenie sylwetki Jana Pawła II kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, upowszechnienie nauczania Jana Pawła II oraz ukazanie autorytetu moralnego i duchowego papieża jako drogowskazu w życiowej drodze. Nagrody dla wszystkich uczestników finału tego konkursu fundowali (oprócz organizatora): Wójt Gminy Żegocina oraz ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł. Przed szkolnym etapem konkursu odbywają się lekcje (godziny wychowawcze, historia, j. polski i religia) poświęcone postaci Jana Pawła II, jego życiu, posłudze i nauczaniu. Do etapu międzyszkolnego przechodzą finaliści szkolni. Pierwszy finał, odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej . W finałowej rozgrywce wystąpiło 28 uczniów ze szkół gmin Trzciana i Żegocina. W teście uczniowie wykazali się dobrą znajomością postaci Jana Pawła II i jego nauczania.
    Po rozdaniu nagród wszyscy przeszli pod znajdujący się na szkolnym dziedzińcu pomnik Jana Pawła II, przy którym złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze. 
       Obchody urodzin Patrona 18 maja każdego roku stały się stałym elementem nie tylko miejscowych, ale i gminnych uroczystości. Forma ulega zmianie, ale zawsze poprzedza je szkolny konkurs wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, choć od kilku lat, w związku z zaangażowaniem szkoły w ogólnopolski projekt "Papież Słowianin", nie organizuje się konkursu międzyszkolnego, gdyż uczniowie z Łąkty uczestniczą w tym dniu w konkursie ogólnopolskim. Za to jest to moment nagrodzenia uczestników i laureatów licznych konkursów tematycznych, literackich i plastycznych związanych  z osobą Jana Pawła II, a szczególnie szkolnego konkursu wiedzy o Naszym Patronie, który odbywa się w szkole w ostatnich dniach kwietnia, a w którym biorą udział wszyscy uczniowie.
    Od początku zaistnienia Małopolskiego Projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" młodzież gimnazjum pod opieką nauczycielek zaangażowała się w różne formy wolontariatu. Corocznie też szkolny projekt otrzymywał wyróżnienie , a w roku 2007 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej po raz pierwszy zostało laureatem II miejsca. Projekt zatytułowany "W czynieniu dobra nie ustawajcie", realizowany w Gimnazjum Jana Pawła II w Łąkcie Górnej w roku szkolnym 2011/12 również odniósł sukces na szczeblu wojewódzkim       (II miejsce).
    Kolejny projekt zatytułowany "Popatrz i otwórz serce", zrealizowany w Gimnazjum Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odniósł sukces na szczeblu rejonowym w Tarnowie. 27 listopada 2013 roku wolontariusz zaprezentowali tam działania, które od 1 stycznia do 7 listopada 2013 roku realizowali na terenie obu Łąkt. Wolontariusze: odwiedzali osoby chore i samotne z terenu Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej, zorganizowali zbiórkę dla dzieci z Czarnego Boru na Litwie, zbierali plastikowe nakrętki ze sprzedaży, których dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci, korespondowali z samotnymi dziećmi z sierocińca znajdującego się w Kasisi w Zambii, brali udział w zbiórce środków dla ubogiej młodzieży w Dniu Papieskim z przeznaczeniem dla Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", zebrali jałmużnę wielkopostną, pomagali w nauce swoim koleżankom i kolegom nieradzącym sobie w nauce z rożnych przyczyn (często niezależnych od nich), zbierali stare komórki oraz znaczki pocztowe dla palotyńskiej fundacji misyjnej ,,Salvatti" oraz włączyli się w ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka". 
   Po uroczystej gali w ciągu dziesięciominutowej prezentacji przedstawili zakres swoich działań, czas ich realizacji oraz rezultaty tegorocznego projektu. 

4 grudnia 2013 roku  - w Filharmonii Krakowskiej odbyło się podsumowanie VII edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia". W obecności JE ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Radnej Województwa Małopolskiego Barbary Dziwisz oraz przedstawicieli władz lokalnych, duchowieństwa, dyrektorów szkół
i nauczycieli odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek oraz dyplomów uznania. Grupa wolontariuszy - uczniów z naszego Zespołu Szkół wraz z opiekunką - Panią Wiesławą Kruczyńską-Stary i s. Barbarą Białas, znalazła się w gronie pięciu zdobywców Nagrody Głównej. Nagrodą dla laureatów projektu był tygodniowy wyjazd do Rzymu, w grudniu 2013 roku. Pielgrzymka do miejsc związanych z kultem niezwykłych świętych (Padwa, Asyż, Kassi), a szczególnie do grobu Bł. Jana Pawła II i jego poprzedników na Stolicy Piotrowej okazała się niezwykłym przeżyciem dla samych uczestników, ale dla całej parafii.  Stałym elementem wolontariatu młodzieży w środowisku lokalnym jest pomoc chorym, słabszym, niepełnosprawnym, a także akcje charytatywnych zbiórek i różnorodnych działań m.in. na rzecz dzieci z krajów misyjnych.
   
      Łąkta Górna - parafia i wieś, jest w sposób szczególny związana z postacią wybitnego Polaka i Papieża, którym był Karol Wojtyła - papież Jan Paweł II. Tutaj bowiem jest Jego pomnik,
a Zespół Szkół nosi właśnie Jego imię. To zobowiązuje do szczególnego przeżywania dat związanych z Patronem szkoły. 
    W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście) modlili się w łąkieckim kościele podczas koncelebrowanej mszy świętej. Po jej zakończeniu przeszli do sali gimnastycznej szkoły, gdzie oglądnęli występy młodzieży szkolnej tematycznie związane z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Były prezentowane Jego wiersze, inscenizacje wywiadów z osobami, które znały osobiście Karola Wojtyłę  i dużo piosenek, w tym ulubione przez  Jana Pawła II. Przy wychodzeniu z sali na plac z pomnikiem Jana Pawła II uczniowie zbierali do specjalnych puszek pieniądze na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

11 marca 2010 r.  - odbyło się już IX Diecezjalne Forum Szkół im. Jana Pawła II. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowe w Tarnowie, a patronat nad nim sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. W spotkaniu brała udział delegacja Zespołu Szkół z Łąkty Górnej noszącego imię Jana Pawła II w składzie: dyrektor Jan Rosiek, siostra Barbara Białas, nauczycielka Wiesława Kruczyńska - Stary oraz poczet sztandarowy.  
   Przedstawiciele Zespołu Szkół z Łąkty Górnej prezentowali dorobek szkoły związany z pracą wokół nauki Patrona Rodziny Szkół.  W programie spotkania miała miejsce "Droga Krzyżowa z Janem Pawłem", którą przeprowadził ks. Prałat Stanisław Wojdak. Modlitwie towarzyszył krzyż, który trzymał Ojciec Święty podczas ostatniej drogi krzyżowej w Rzymie w 2005 roku na kilka dni przed swoją śmiercią. Ponadto o godz. 12 odmówiony został Anioł Pański w intencji Ojca Świętego, a zaraz po nim odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa. Uczestnicy spotkania wysłuchali także koncertu pt. "Tylko Bóg"     w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II z Krynicy.    
   72 prace plastyczne zgłoszono do I Międzygimnazjalnego Konkursu Plastycznego pt."Jan Paweł II - Odwaga Świętości w oczach młodego pokolenia", zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Prace te wykonali uczniowie ze szkół gimnazjalnych następujących gmin: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina. 

14 maja 2010 r.  - w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Przybyli na nią zaproszeni goście, sponsorzy oraz uczniowie laureaci wraz z opiekunami. Pomysłodawczyni i głównej organizatorce Konkursu - pani Teresie Białce i Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II udało się uzyskać patronat: Pana Profesora Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pana Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy Żegocina oraz Ks. Stanisława Szczygła - Proboszcza Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie. Cele konkursu nakreślone przez organizatorów były bardzo szlachetne, m.in: wskazywanie młodzieży etycznego wzorca - Papieża Jana Pawła II i utrwalenie pamięci o Nim,  pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II i wskazywanie na fakty świadczące o Jego świętości, a także kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych  i wiedzy o wybitnych artystach. 
   Wszystkie prace konkursowe przeznaczone zostały do aukcji , a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostały przekazane na rzecz Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", działającej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Kraków - Prokocim.  

2. kwietnia 2011 r.  przypadła 6. rocznica odejścia do Domu Pana Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to szczególna rocznica, ponieważ 1 maja br. Jan Paweł II został beatyfikowany. Okolicznościowe modlitewne spotkania odbywały się we wszystkich kościołach na terenie gminy, ale szczególny charakter miało wieczorne spotkanie pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, które rozpoczęło się 2 kwietnia 2011 r. o godz. 21.00.   Przybyło na nie około 300 - 400 osób, głównie ludzi młodych. Słowo wstępne, uświadamiające cel tego wieczornego spotkania, wygłosił do przybyłych ksiądz kanonik Stanisław Szczygieł, Proboszcz miejscowej parafii. Potem rozpoczęły się modlitwy i śpiewy: Apel Jasnogórski z różańcem, który prowadziły Siostry Urszulanki z Lipnicy Murowanej: Bożena i Barbara oraz nauczyciele łąkieckiej szkoły. Dziesiątki Różańca przeplatane były słowami Jana Pawła II, odtworzonymi przez głośniki z archiwalnych nagrań radiowych. Modlitwy zakończono donośnym odśpiewaniem ulubionej pieśni Jana Pawła II - "Barki".  Było to ostatnie takie nabożeństwo pod pomnikiem upamiętniające odejście Naszego Papieża. Kolejne uroczystości wiążą się z kultem błogosławionego Jana Pawła II.

3 maja 2011 r.  - Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej aktywnie włączyła się ze swoimi nauczycielami w przygotowanie oprawy liturgicznej do Mszy odprawionej
w łąkieckim kościele jako wotum dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II  Po mszy zaprezentowali w kościele montaż słowno - muzyczno- multimedialny poświęcony Wielkiemu Patronowi.
    Od roku 2011 uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej uczestniczą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin" i odnoszą niemałe sukcesy. 

16 kwietnia 2012 r.  - w Pałacu Arcybiskupów w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie etapu wojewódzkiego. W uroczystości wzięły udział uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Łąkcie Górnej: Wiktoria Kamionka z klasy I, laureatka tego etapu oraz dwie finalistki: Paulina Mucha i Sara Szewczyk. Wręczając nagrodę Wiktorii, przedstawicielka Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie p. Barbara Zgłobicka podkreśliła, że sukces tej uczennicy jest świadectwem, iż imię Patrona Szkoły i jego nauczanie nie jest w tej szkole pustym hasłem, ale mottem życia i pracy. 

18 maja 2012 roku, w 92. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły "Papież Słowianin".   W uroczystościach tych, jako jedna z laureatek małopolskich, wzięła udział uczennica łąkieckiego gimnazjum Wiktoria Kamionka. Przed przystąpieniem do właściwej części konkursu uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli we Mszy Św. w Kaplicy Parafii Błogosławionego Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, celebrowanej przez ks. infułata Józefa Fijałkowskiego. O godzinie 12.30 54 gimnazjalistów z całego kraju przystąpiło do pisania testu. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 120 minut. Pytania sprawdzały znajomość wybranych dzieł napisanych przez Karola Wojtyłę - Jana Pawła II oraz faktów z Jego biografii. Równolegle - dla nauczycieli - opiekunów uczestników konkursu - odbywała się konferencja poświęcona nauczaniu Jana Pawła II oraz sposobom przekazywania tych nauk młodym pokoleniom. 
   Ostatecznie Wiktoria Kamionka została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin", zajmując II miejsce. Podsumowanie III edycji konkursu odbyło się 12 czerwca 2012 roku w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich. Na uroczystość zaproszono Wiktorię jako gościa honorowego,
a wraz z nią jej rodziców (laureatce towarzyszyła mama - pani Maria Kamionka), opiekuna (Halina Pączek) i Wójta Gminy Żegocina pana Jerzego Błoniarza.   Gratulacje uczniom złożyła przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej dr hab. Alina Rynio - prof. KUL, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyli m.in. ksiądz Infułat Józef Fijałkowski, Wielki Mistrz Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego św. Jerzego, Honorowy Konsul Generalny Węgier - Tadeusz Kaczor, Łódzki Wicekurator Oświaty - Konrad Czyżyński oraz przedstawiciele samorządów. 
    W roku 2013 Wiktoria sukces powtórzyła,   a w roku 2014 trzy kolejne uczennice łąkieckiego gimnazjum osiągnęły podobny sukces na etapie wojewódzkim, a obecnie jedna z nich - Agata Krawczyk . W roku 2015 podobny sukces osiągnęły Patrycja Krawczyk i Kinga Łowczowska.
28 marca 2012 r. Wiktoria Kamionka reprezentowała naszą szkołę w regionalnym etapie (obejmującym województwo małopolskie i podkarpackie) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II - III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Rywalizowali ze sobą gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wiktoria zajęła I miejsce, więc reprezentowała region 16 maja 2012 r. w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
    Oprócz tego Wiktoria wzięła udział w organizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II siódmej edycji Konkursu - "Młodzież jakiej nie znacie", pisząc pracę pt. "W mojej młodości wypływam na głębię". Jej praca została zakwalifikowana do druku w książce pt. "Młodzież jakiej nie znacie", co oznacza, że Wiktoria uzyskała status finalistki konkursu. Odtąd nasza szkoła corocznie uczestniczy w tym konkursie, zachęcając do udziału również ucznió szkoł z terenu naszej gminy.
    Uchwałą Senatu RP z dnia 30 marca 2011 r. ustanowiono kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück). Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, że niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Jan Paweł II uczył nas zawsze, że zapominając o przeszłości utracimy przyszłość naszego narodu. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Historia XX w została usunięta z programu nauczania w gimnazjum. Dlatego powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii. Hołdem składanym ofiarom tych zbrodniczych działań jest Wojewódzki Konkurs Poetycko - Recytatorski "W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruck" .  

10 kwietnia 2013 roku , w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej odbyła się gala finałowa II Wojewódzkiego Konkursu "W kręgu poezji lagrowej więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbruck" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gośćmi gali finałowej były więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbruck, wśród nich Katarzyna Mateja, Honorowa Obywatelka Rudy Śląskiej, oraz dr Wanda Półtawska, autorka książek: "Stare rachunki", "Rekolekcje beskidzkie", "I boję się snów". 
   W finale II edycji tego konkursu udział wziął na zaproszenie organizatorów uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej Ziemowit Dudek, uzyskując tytuł laureata. 
   Galę zwieńczył wykład p. Wandy Półtawskiej skierowany przede wszystkim do młodej części widowni. Zwarła w nim cząstkę wspomnień obozowych, ale przede wszystkim przesłanie tych, które przeżyły, do młodzieży wchodzącej w dorosłość w trudnych czasach, gdy znowu coraz trudniej stać na straży wartości. Dlatego swoje przeslanie oparła mocno na nauczaniu Jana Pawła II.

17 maja 2013 roku , w przeddzień 93. rocznicy urodzin Papieża Polaka przypadających na 18 maja, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, jak co roku, została zorganizowana uroczystość na cześć Patrona Szkoły. 
   W tym dniu wszyscy uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie miał odbyć się finał szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Wiedza gimnazjalistów była imponująca i bez problemów poradzili sobie z różnorodnymi, często niełatwymi zadaniami. Jest to dowód na to, że uczniowie szczerze uznają autorytet Patrona, a Jego nauki są drogowskazem na ich życiowej drodze. 
   Po podsumowaniu konkursu wszyscy udali się pod pomnik Patrona, na szkolny dziedziniec, gdzie odbyła się druga część uroczystości przygotowana przez samorząd szkolny. Na miejsce przybył także Ksiądz Proboszcz Stanisław Szczygieł, który poprowadził modlitwę w intencji społeczności szkolnej i parafii za przyczyną bł. Jana Pawła II. 

20 października 2013 roku  - W obchody Dnia Papieskiego w naszej diecezji bardzo szczególnie wpisał się "Marsz dla życia i rodziny", który odbył się w Bochni . Delegacja naszej szkoły (dyrekcja, nauczyciele, poczet sztandarowy), odpowiadając na zaproszenie pasterza diecezji tarnowskiej - Biskupa Andrzeja Jeża, wzięła udział w uroczystej mszy świętej w kościele Św. Pawła.
   Następnie barwny i rozśpiewany pochód przemaszerował ulicami miasta na rynek, gdzie odbył się koncert zespołu religijnego "Siostry Jeremiasza". Była to manifestacja poparcia dla wartości jaką jest ludzkie życie, a jednocześnie radosny piknik rodzinny z poczęstunkiem i dobrą zabawą na rynku bocheńskim.

22 października 2013 roku  - Nową inicjatywą religijną Księdza Proboszcza Stanisława Szczygła, nauczycielki, Pani Anny Kępy oraz parafian z Łąkty, związaną z postacią Patrona Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej - błogosławionego Jana Pawła II, stała się Procesja Różańcowa z miejscowego kościoła pod pomnik Jana Pawła II, znajdujący się na szkolnym dziedzińcu.  Tuż przed godziną 18 do kościoła weszły poczty sztandarowe szkoły i jednostek straży pożarnych z Bełdna, Bytomska, Łąkty Dolnej, Łąkty Górnej, Rozdziela i Żegociny. Przyprowadził je tutaj Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. 
    Przybyłych parafian oraz gości powitał w kościele ks. Stanisław Szczygieł. Krótko poinformował o celu tego religijnego spotkania oraz jego przebiegu, a następnie rozpoczął część wstępną modlitwy różańcowej. Po Komunii Świętej wierni wyszli z kościoła. Uformował się procesyjny orszak. Na samym początku ministrant niósł krzyż, za nim służba liturgiczna, dalej prowadzone przez Komendanta poczty sztandarowe, w następnej kolejności grupa modlitewna złożona z nauczycieli łąkieckiego Zespołu Szkół i prowadzona przez zakonnicę - Siostrę Barbarę oraz długa kolumna wiernych (przejście zabezpieczali policjanci). Przez cały czas był odmawiany różaniec. Jak napisał Jan Paweł II w "Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae" różaniec przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Tego wieczoru rozważano tajemnice radosne. Do każdej tajemnicy czytany był przez nauczycieli religijny komentarz, wyrażający także intencje modlitewne.   
   Pod pom pomnikiem powitał wszystkich Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Jan Rosiek. Po odśpiewaniu "Barki", Ksiądz Stanisław Szczygieł rozpoczął odmawianie Litanii do Błogosławionego Jana Pawła II. Na zakończenie odśpiewano znana pieśń religijną "Zapada zmrok". Liczny udział parafian i gości w nowej w tej parafii formie publicznej modlitwy, dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, oznacza, że będzie ona kontynuowana w latach następnych, zastępując odbywane do tej pory wieczorne modlitewne spotkania przy pomniku w kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II.
    Każdego roku w maju z okazji rocznicy urodzin Wielkiego Patrona młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie z opiekunami bierze czynny udział w Rajdzie Łapanów - Niegowić. Przygotowania do rajdu to nie tylko zadbanie o kondycję fizyczną, ale także udział w konkursach plastycznych i literackich, których rozstrzygniecie odbywa się na mecie rajdu. 

6 maja 2014 r.  jak każdego roku odbył się w naszej szkole Test wiedzy o Naszym Patronie. Wszyscy uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum przygotowują się do niego w ramach godzin wychowawczych, lekcji religii, niektóre zagadnienia poznają okazjonalnie na innych lekcjach oraz w czasie uroczystości szkolnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie symbolicznych nagród najlepszym ma zazwyczaj miejsce 18 maja w czasie szkolnych uroczystości związanych z urodzinami Karola Wojtyły - Naszego Patrona.

 

Oprócz tych wszystkich działań, społeczność naszej szkoły jest otwarta na wszelkie inicjatywy konkursowe, charytatywne i duchowe, które są podążaniem

za Naszym Patronem drogą do świętości.

 

https://splakta-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/halina_paczek_splakta_onmicrosoft_com/ETfX3GKadepGlvvsRHkfygsBjfBrwvVnJ6YNU7eotjRRjA?e=Pqm4wn

 

Data dodania: 2021-09-27 19:41:50
Data edycji: 2022-01-11 13:59:56
Ilość wyświetleń: 849

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej