Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

Świetlica

Rok szkolny 2023/2024

 

Założenia organizacyjne.

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom uczęszczającym do świetlicy dobrze zorganizowanej opieki zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po ich zakończeniu.

Opieką wychowawczą objęci są uczniowie klas 1-3 oraz, w szczególnych przypadkach, uczniowie klas starszych.

Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.15 do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz 11.45 – 15.30 każdego dnia funkcjonowania szkoły.

Wychowawcy świetlicy:

Dorota Kowalska-Smaga

Wiesława Kruczyńska –Stary

Karolina Tułak - Goc

Anna Brydniak

Katarzyna Rogóż

Sposób zapisania dziecka do świetlicy szkolnej :

Rodzice, którzy deklarują chęć zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do wypełnienia deklaracji, która znajduje się na stronie internetowej, w sekretariacie lub wychowawcy świetlicy.

Dzienny rozkład zajęć świetlicy szkolnej

7.00 – 7.45

Gimnastyka poranna, nawiązanie do tematu dnia, gry, zabawy.

7.45 – 10.40

Temat dnia, gry i zabawy, nauka własna, wspólne czytanie.

11.45- 12.45

Zajęcia własne wg zainteresowań dzieci.

12.45 – 13.45

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela wynikające z planu świetlicy.

13,45 – 14.45

Konkursy, prace plastyczne wynikające z tematu dnia, zabawa, Quizy, gry dydaktyczne itp.

14.45 – 15.45

Odrabianie pracy domowej, nauka własna.


W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami,rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, malowanie mydłem i inne);

  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami);

  •  kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat;

  •  kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie, krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki i zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);

  • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne);

  • zwiększające sprawność fizyczną i koordynację ruchową (gry i zabawy zręcznościowe);

  •  relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające);

  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kształtujące umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywanie empatii, rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami, rozwiązywania konfliktów budowanie dobrych relacji z innymi, rozwój zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym.Data dodania: 2022-08-31 14:43:40
Data edycji: 2024-02-08 13:46:04
Ilość wyświetleń: 919

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej