Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kółko informatyczne w klasie VI

  Program zajęć kółka informatycznego skierowany jest do uczniów klasy VI nie tylko tych o szczególnych predyspozycjach i umiejętnościach obsługi komputera. Zajęcia są kontynuacją zajęć z poprzedniego roku szkolnego i prowadzone są raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej (klasa podzielona jest na dwie grupy tak aby każdy uczestnik zajęć miał dostęp do komputera).

- Zajęcia kółka informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej oraz programowania w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. Nie bez znaczenia jest tu fakt ciągle rosnącego zainteresowania młodzieży rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Należy wszechstronnie wykorzystać chęć uczniów do poznania możliwości innych niż gry czy korzystanie z Internetu i portali społecznościowych.

- Zadaniem kółka informatycznego ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

-Celem prowadzenia zajęć kółka jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów.

-Realizacja programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

 

Data dodania: 2023-10-01 19:08:59
Data edycji: 2023-10-01 19:09:30
Ilość wyświetleń: 308

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej