Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁĄKCIE GÓRNEJ

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
 4. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 5. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy VIII w następującym składzie: Chorąży (sztandaru) i dwie osoby asystujące oraz skład rezerwowy.
 6. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawcę klasy w porozumieniu z samorządem klasowym.
 7. Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od przekazania sztandaru w dniu zakończenia roku szkolnego.
 8. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 9. Nad pocztem sztandarowym, organizacją uroczystości z udziałem sztandaru, czuwa Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.
 10. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
  • uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, krawat
  • uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice (identyczne)
 11. Insygnia pocztu sztandarowego:
  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.
 12. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
  • inauguracja roku szkolnego,
  • Święto Szkoły, 
  • uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości;
  • uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 13. Chwyty sztandaru:

Postawy

Opis chwytu

„ zasadnicza”

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.

„spocznij”

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

„sztandar spocznij”

Sztandar jest umieszczany w stojaku przez chorążego pocztu, asysta w postawie „zasadniczej”.

„na ramię”

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką(pomaga lewą) na prawe ramię    i trzyma je pod kątem 45o. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

„prezentuj”

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

Salutowanie w miejscu

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód pod kątem do 45o. Po zakończeniu salutowania, przechodzi do postawy „prezentuj”    i „spocznij”.

Salutowanie  w marszu

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” bierze sztandar na ramię

 

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru

wprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

- uczestnicy powstają

 

 

2.

"Baczność!" na wprost do raportu patrz: Panie dyrektorze zgłaszam młodzież Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na …………….

- uczestnicy  w postawie
 "zasadniczej"

 

 

3.

„Spocznij!”

- uczestnicy w postawie
 "spocznij"

- przygotowanie do wyjścia

- postawa  „na ramię”

4.

"Baczność!" sztandar wprowadzić 

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

-wprowadzenie   sztandaru

- zatrzymanie  na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

5.

"Do hymnu!"

- uczestnicy  w postawie
"zasadniczej"

- postawa ”zasadnicza”

- postawa "salutowanie  w miejscu"

6.

„Po hymnie!”

- uczestnicy w postawie
"spocznij"

- spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

7.

"Baczność!" sztandar spocznij

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- umieszczenie sztandaru w stojaku i przyjęcie przez poczet postawy „baczność”

 

8.

Proszę o zajęcie miejsc siedzących

uczestnicy siadają

- poczet siada

 

wyprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

- uczestnicy powstają

- poczet wstaje

 

2.

"Baczność!" sztandar wyprowadzić 

- uczestnicy  w postawie
 "zasadniczej"

- wyprowadzenie  sztandaru

 

- w postawie "na ramię w marszu"

 

3.

Dzisiejszą uroczystość uważam           za zakończoną

- uczestnicy wychodzą

 

 

przekazanie opieki nad sztandarem

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

- uczestnicy powstają

- poczet wstaje

 

2.

"Baczność!" Sztandar wystąp

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- wystąpienie sztandaru na ustalone miejsce -  następnie wychodzi nowy skład pocztu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "salutowanie  w miejscu"

3.

dotychczasowy chorąży:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol wiary , prawdy, dobra i piękna  oraz ideałów, którym był wierny patron naszej szkoły Jan Paweł II. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

nowy chorąży:

Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

 

- postawa "salutowanie  w miejscu"

4.

 

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: szarf i rękawiczek

- postawa "prezentuj"                                    - postawa "salutowanie  w miejscu"

5.

„Spocznij!”

- uczestnicy  w postawie
 "spocznij"

-  nowy poczet w postawie „spocznij”, stary dołącza do pozostałych na sali uczniów.

- postawa   „spocznij”

6.

"Baczność!" sztandar wyprowadzić 

- uczestnicy   w postawie
 "zasadniczej"

- wyprowadzenie  sztandaru

- w postawie "na ramię w marszu”

ślubowanie klas pierwszych

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę o powstanie

- uczestnicy powstają

- poczet wstaje

 

2.

"Baczność!" sztandar wystąp 

- uczestnicy   w postawie
 "zasadniczej"

- wystąpienie  sztandaru na ustalone miejsce

- w postawie "na ramię w marszu"

3.

„Spocznij!”

- uczestnicy  w postawie
 "spocznij"

- poczet w postawie spocznij

- w postawie „spocznij”

4.

„Do ślubowania!”

P: My uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej Ślubujemy:

- dobrą nauką i zachowaniem rozsławiać imię naszej szkoły,

U: Ślubujemy!

P: - swoje życie wzorować na postaci wielkiego Polaka – naszego Patrona Jana Pawła II,

U: Ślubujemy!

P: - Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna,

U: Ślubujemy!

P: - zawsze sumienną pracą i uczciwym Życiem służyć wszystkim ludziom i Ojczyźnie

U: Ślubujemy!

 

 

- ślubujący uczestnicy w postawie „do ślubowania”, pozostali w postawie „zasadniczej”

- poczet w postawie „zasadniczej”

- postawa "prezentuj"

 

5.

„Po ślubowaniu!”

- uczestnicy  w postawie
 "spocznij"

-  poczet w postawie „spocznij”

- postawa  „spocznij”

6.

"Baczność!" sztandar wyprowadzić 

- uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- wyprowadzenie  sztandaru

- w postawie "na ramię w marszu"

 

 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych   przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. Zachowuje wówczas ceremoniał organizatora.

 

Data dodania: 2021-10-22 12:36:21
Data edycji: 2021-10-22 12:40:17
Ilość wyświetleń: 769

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej