Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

Uczniowie z klasy VII w bieżącym roku szkolnym na lekcji plastyki poznaje różne zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej. Wśród nowych pojęć pojawiły się dwa terminy: performance i happening. Aby lepiej zrozumieć te zagadnienie, poznawali je w sposób praktyczny, przygotowując się odpowiednio wcześniej do publicznej prezentacji . W grudniu uczestniczyli w wydarzeniu artystycznym zwanym performance . Z kolei w styczniu zaprezentowali się w happeningu. Do tego przedsięwzięcia przygotowywali się metodą projektu- podawali propozycje tematów związanych z różnymi problemami współczesnego człowieka; wybrali najpopularniejsze z nich do przedstawienia, dokonali podziału grup i wyboru liderów. Każda 4-5 osobowa grupa zaprezentowała się w ograniczonym czasowo przedstawieniu, ukazując dramaturgię, tworząc logiczną narrację i korzystając przy tym z zestawu różnych znaków: haseł, obrazów, aktorskich gestów, przedmiotów, postaci, mających wywołać wrażenie na widzu i skłonić do myślenia. Po prezentacji każda grupa dokonywała oceny, zwracając uwagę na zgodność z tematyką, na zrozumienie idei happeningu oraz na ogólny wyraz artystyczny. Wypisywała też zalety i wady poszczególnych występów. Ta forma zajęć bardzo uczniom przypadła do gustu, ukazała w wielu przypadkach zdolności aktorskie a przede wszystkim przybliżyła w ciekawy sposób różne problemy współczesnego świata i sprowokowała do własnych refleksji i przemyśleń. Warto zachęcać uczniów do kreatywności i angażowania się do odpowiedzialnej pracy w grupie.

GALERIA WYKONAWCÓW:

Alkoholizm 1      Alkoholizm 2 Alkoholizm 3
                                                                              Temat happeningu: ALKOHOLIZM
narkomania 1     narkomania 2     narkomania 3
                                                                              Temat happeningu: NARKOMANIA
20180110 125951     Uzależnienie od komputera 2     Uzależnienie od komputera 4   Uzależnienie od komputera 6
                                                                       Temat happeningu: UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA
Uzależnienie od komórki 1       Uzależnienie od komórki 2  Przemoc 2     Przemoc 1    
                     Temat happeningu: UZALEŻNIENIE OD KOMÓRKI                                 Temat happeningu: PRZEMOC
Bulimia anoreksja 1    Bez tytułu   Bulimia anoreksja 2  
      Temat happeningu: BULIMIA I ANOREKSJA