Czcionka:

A+A-

Kontrast:

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Gmina Żegocina otrzymała wsparcie w zakresie Grantu 3 w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łakcie Górnej jest jednym z realizatorów zadania grantowego w naszej gminie.

W ramach otrzymanych środków prowadzone będą działania uzupełniające u uczniów klas 2 - 8 braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Szczegółowych informacji w klasach udzielają wychowawcy i nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o diagnozę potrzeb w poszczególnych klasach. Jednym z kluczowych czynników doboru zajęć do poszczególnych klas jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz do kontynuowania edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia, których celem, obok zniwelowania skutków pandemii, jest rozwijanie kompetencji kluczowych (w tym matematycznych oraz posługiwania się językiem ojczystym i obcym) oraz umiejętności uczenia się: 

  1. Kółko języka angielskiego ( kl. VIII i VI B)
  2. Kółko języka polskiego (kl. IV A i V)
  3. Kółko matematyczne ( kl. VI A i VII)
  4. Zajęcia rozwijająco – wyrównawcze – matematyczne ( kl. IV A i IV B)
  5. Zajęcia rozwijająco – wyrównawcze (kl. II i III )

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023r.

Data dodania: 2023-01-04 11:22:53
Data edycji: 2023-01-18 12:20:11
Ilość wyświetleń: 74

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook