Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kołko programowania w klasie IVB

 Program kółka programowania skierowany jest do uczniów klasy IV o predyspozycjach i umiejętnościach obsługi komputera. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu we wtorek od godz. 800 po 1 godzinie lekcyjnej wg ustalonego harmonogramu.

  Zajęcia kółka należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej a zwłaszcza programowania w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów. Należy wszechstronnie wykorzystać chęć uczniów do poznania możliwości innych niż gry czy korzystanie z Internetu i portali społecznościowych. Zadaniem kółka ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

  Celem prowadzenia zajęć kółka programowania jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja przedstawionego programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

Data dodania: 2022-09-20 19:52:12
Ilość wyświetleń: 80

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook