Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kłóko humanistyczne w klasie VIA

     Program kółka humanistycznego „Kreatywny uczeń” został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, wyobraźnię i kreatywność, jak również doskonalić umiejętność uczenia się. Obecnie uczniowie mając do dyspozycji wiele gotowych ćwiczeń, nie do końca potrafią tworzyć notatki bądź inne formy wypowiedzi pisemnej czy efektywnie przyswajać przekazywaną im wiedzę. Problemem ich jest selekcjonowanie treści, oddzielenie rzeczy ważnych od mniej istotnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów tematyka zajęć będzie obejmowała takie treści nauczania, które przyczynią się do doskonalenia umiejętności skutecznego uczenia się poprzez wykorzystanie obrazów, ikon, rysunków, a także pozwolą na rozwijanie zainteresowań i posiadane już umiejętności uczniów. Zastosowane metody pracy, zachęcające i sprzyjające aktywności uczniów przyczynią się do rozwijania ich kreatywności, rozbudzą ich motywację do dalszej pracy.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.Data dodania: 2022-09-14 22:58:17
Ilość wyświetleń: 83

Nasi Partnerzy

“Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook