Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

 

  Projekt edukacyjny– metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin (przedmiotów). Istotą metody projektów jest samodzielna praca ucznia służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania, problemu dydaktycznego lub wychowawczego), w oparciu o wcześniej przyjęte hipotezy.

       Wykonanie projektu edukacyjnego podczas nauki gimnazjum  obowiązuje wszystkich uczniów od roku szkolnego 2010/2011. Udział w projekcie i jego zaliczenie jest  jednym z warunków ukończenia szkoły.

     Każdego roku uczniowie klasy II realizują projekt gimnazjalny, który kończy publiczna prezentacja .

Poniżej przedstawiamy niektóre z realizowanych  w naszej szkole projektów.

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

Tytuł:

„Żyję zdrowo”

Opiekun:

mgr inż. Henryk Wrona

Skład grupy:

Adamczyk Klaudia, Bujak Dawid,  Grabiasz Julia, Grabski Kamil, Juszczyk Piotr,  Kępa Adrian, Majchrzak Karol, Ptak Paulina,  Stach Klaudia.

0

   Głównymi celami tego projektu było trwałe  kształtowanie u młodzieży i dorosłych nawyków  prozdrowotnych, aktywnego stylu życia, właściwego odżywiania, unikania  nałogów  oraz  umiejętnego rozładowania  stresów.

   W ramach projektu uczniowie przeprowadzili wywiad z pielęgniarką panią mgr Małgorzatą Kępą  na temat  zdrowego trybu życia , unikania nałogów , prawidłowego odżywiania , systematycznej aktywności fizycznej i umiejętności właściwego wypoczynku oraz sposobów rozładowywania stresu.

    Przeprowadzili także ankietę wśród młodzieży i dorosłych o sposobach ich odżywiania.

Propagowali zdrowe odżywianie poprzez spożywanie dużej ilości owoców i warzyw w codziennej diecie rozdając jabłka kolegom, nauczycielom i pracownikom w szkoły.

1

2

3

                                                                  Jakie piękne i soczyste :-), można tak codziennie! 

 

     Projektanci  z  klasy II gimnazjum  zaplanowali i zrealizowali  we  współpracy  z  Panią Wiolettą Nowak oraz  klasą  III  i  II Gimnazjum Konkurs Plastyczny  o Zdrowym Stylu Życia.

Uczniowie  z  dwóch klas  gimnazjalnych wykonali  kilkanaście  prac  plastycznych. Niektóre  z  nich  bardzo  ciekawe. Jury konkursowe  z przewodniczącą  Panią  Teresą Białka   wyłoniło  najlepsze  prace i  wytypowało  je  na  wystawę  w  świetlicy  szkolnej. Prezentacja  odbyła  się  w  formie  gazetki  na  specjalnych sztalugach.

4

5

6

                                                                  Ważne! Przeczytać, zapamiętać i zastosować !!! 

   Uczniowie wraz z opiekunem zorganizowali i przeprowadzili ciekawe lekcje wychowania fizycznego dla klas gimnazjalnych:  ,,Kochamy jazdę na rowerze,, , „Organizujemy wyjazd na pływalnię” i ”Jesiennego biegu po zdrowie” 

7

8

9

                                                                                                 Było ciekawie :-) 

 

 

 

 

                                                                                  ROK SZKOLNY 2016/2017
                Tytuł:                                                „Rodzinne święto- Dzień Mamy i Taty”
Opiekunowie:

mgr Teresa Białka – grupa plastyczna

mgr Anna Kępa – grupa muzyczna

  Skład grupy:
  • plastycznej Anna Augustyn, Alicja Dudek,  Adrian Krawczyk, Tomasz Krawczyk, Mateusz Krzyżak, Smaga Weronika, Stach Natalia, Styczeń Sylwia

  • muzycznej Dąbrówka Dudek, Jakub Hejmo, Maciej Kamionka, Wiktor Kępa, Natalia Matras, Patrycja Pączek, Ewa Stabrawa, Przemysław Szewczyk
 p1p2
                                                                  Młodzież przy przygotowaniu dekoracji i upominków dla rodziców.

 

   Dnia 25 maja 2016 roku odbyła się prezentacja projektu gimnazjalnego.

Głównymi celami tego projektu było poznanie historii obchodów Dnia Mamy i Taty, okazywanie  wdzięczności  i szacunku rodzicom z większym szacunkiem i zaangażowaniem, bycie przykładem dla młodszych kolegów oraz  budowanie odpowiedzialności za jakość programu.

p3p4
                                                                                Efekty pracy uczniów !
      Uczniowie w trakcie realizacji projektu gromadzili materiały na temat historii Dnia Mamy i Taty, przygotowali recytację wierszy, opracowali kilka utworów wokalno- instrumentalnie, przygotowali taniec, opracowali wraz z opiekunami scenariusz uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, samodzielne wykonali laurki, słodkie bukiety dla siebie   i młodszych kolegów, przygotowali i wykonali dekorację na scenie, a przede wszystkim sprawili ogromną radość swoim rodzicom przez piękny występ na scenie dnia 25 maja 2016 roku.
p5p6
p7p8
                                                                                             Występy przed rodzicami:-)

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016
Tytuł:                                                       ,, Życie Polaków w okresie PRL - u”
Opiekun: mgr Lucyna Bakalarz
Skład grupy:

Wrona Wiktoria, Kwaśniewska Aleksandra, Kukla Joanna, Kącki Hubert, Mech Bartłomiej, Mida Łukasz, Kępa Bartłomiej, Dziedzic Kamil

LB01
 Grupa projektowa z opiekunką

     

  W dniu 1 marca 2016 roku odbyła się prezentacja projektu gimnazjalnego.

Głównym celem projektu było:

       Zapoznanie uczniów z historią powojennej Polski, okresem, w którym władza była w rękach komunistów, a przewodnią role w państwie pełniła PZPR, ze szczególnym zwróceniem uwagi na codzienne życie Polaków.

 LB02  LB03
Wspomnień czar !  

    

   Uczniowie w ramach projektu  poznali trudną  historię powojennej Polski. Przeprowadzili wywiady z członkami swoich rodzin (rodzicami lub dziadkami, którzy pamiętaj  czasy stalinowskie)  dotyczące  wspomnień  tamtego okresu.

        Przeprowadzili również wywiad z Panią Dyrektor Haliną Pączek , która jest  nauczycielem historii w naszej szkole, a okres PRL-u to okres jej dzieciństwa, nauki w szkole podstawowej, średniej i studiów na Uniwersytecie Lubelskim.

        Ze zgromadzonych materiałów uczniowie wykonali prezentację multimedialną oraz wystawę tematyczną pt. ,,Pamiątki PRL –u”. Wśród zgromadzonych materiałów znalazły się miedzy innymi : kartki żywnościowe i na paliwo, banknoty i monety będące wtedy w obiegu, dokumenty z napisem  PRL,  czasopisma, podręczniki , radia, magnetofony, zdjęcia oraz przedmioty codziennego użytku. Wystawę te można nadal zobaczyć w bibliotece szkolnej .

LB04 LB05 Lb06
   Ale to było życie! - gdzie smartfony, tablety, iPhony, telewizory itp. !

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015
Tytuł:                                    „Przyroda mojego regionu moim dobrem”
Opiekunowie:

mgr Woletta Nowak,

mgr inż. Katarzyna Dobrzańska

 

Skład grupy:

 

Gabriela Blitek, Czuper Piotr, Kamil Dziedzic, Oliwia Gierek, Monika Guzik, Piotr Janiczek, Gabriela Krawczyk, Mateusz Kukla, Kinga Musiał, Pytel Julia, Radosław Rosiek, Jakub Sotoła, Patrycja Stary, Albert Żołna

     
     

      

           Głównymi celami tego projektu było promowanie wśród uczniów walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, zwrócenie uwagi na obiekty szczególnie interesujące z punktu widzenia przyrodniczego oraz doprowadzenie do powstania ścieżki edukacyjno- przyrodniczej.

t1

t4 t5
Niektóre z tablic przygotowane przez uczniów   

     

        W ramach projektu uczniowie zapoznali się ze sposobem tworzenia i projektowania takich ścieżek. Głównym elementem edukacyjnym ścieżki są tablice informacyjne. W tym celu uczniowie opracowali trasę, ustalili ilość potrzebnych tablic, zebrali materiały w postaci zdjęć i opisów wybranych gatunków fauny i flory, informacji o obiektach historycznych znajdujących się w otoczeniu szkoły oraz dokonali potrzebnych pomiarów do obliczenia wieku drzewostanu.                   

ob01 ob02 ob03
   Uczniowie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie

      

         W dniu 2 czerwca 2015r. gimnazjaliści zwiedzili Ogród Botaniczny w Krakowie, gdzie mogli zapoznać się bliżej z opisem gatunkowym  roślin oraz poznali wiele ciekawych krajowych i egzotycznych gatunków flory. Zainspirowało to ich do nowego zadania w projekcie, którym było pozyskanie funduszy na zakup nowych roślin do przyszkolnych ogródków. Wspólnie z nauczycielem udali się do sklepu ogrodniczego, gdzie zapoznali się z wymaganiami wzrostu roślin i wybrali ciekawe okazy, które uzupełniły  szkolną kolekcję roślin.

p0 p1 p2
   Prezentacja projektu

     

          W dniu 18 czerwca odbyła się publiczna prezentacja projektu, podczas której uczniowie prezentowali efekty swojej pracy oprowadzając kolegów i koleżanki wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły po ścieżce edukacyjno – przyrodniczej. Podczas spaceru gimnazjaliści realizujący projekt opowiadali o przygotowanych tablicach, dodając wiele ciekawych informacji o obiektach, gatunkach roślin i zwierząt, które znajdują się w sąsiedztwie szkoły, na które zabrakło miejsca. Każda prelekcja kończyła się mini konkursem, w którym młodsi koledzy i koleżanki odpowiadali na pytania dotyczące ścieżki i opracowanych materiałów. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodszych kolegów i koleżanek.

             Dzięki realizacji projektu uczniowie  nabyli nowe umiejętności oraz dostrzegli piękno otaczającej ich przyrody.

p3 p4 p5
Prezentacja projektu   

P.S.  Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza opracowana przez gimnazjalistów była inspiracją do powstania  profesjonalnej ścieżki utworzonej wokół terenów naszej szkoły. Zachęcamy do jej zwiedzenia! .

Strony internetowe