Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

       

    Wolontariat   pochodzi od łac. terminu volontarius  i można je przetłumaczyć na język polski jako "dobrowolny". Każdy bowiem, kto chce zaangażować się w ten ruch, czyni to nie pod przymusem, ale z własnej woli. 
      Obejmuje on wszelkie działania, które wykraczają poza relacje koleżeńsko-rodzinne i są nastawione na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.     

 

      Uczniowie  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, a od roku szkolnego 2017/2018 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Łąkcie Górnej od wielu lat realizują  przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym ,biorąc udział w projektach „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Głównym i nadrzędnym celem tych projektów jest przygotowanie  uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

          Projekty są  kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudzenie w dzieciach i w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszechczasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

X edycja

Hasło edycji: „ POMYŚL TAKŻE SERCEM”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
1 2 3
 Zbiórka na stypendia i wizyta w łąkieckim przedszkolu

       

  Wolontariusze podczas realizacji tego projektu odwiedzali  osoby starsze i samotne  mieszkające w naszej  oraz sąsiedniej miejscowości.

  Współpracowali  z  fundacjami wspierającymi chore dzieci.  Były to „ Limanowska Akcja Charytatywna ” i Fundacja Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” działającą przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

  W ciągu całego roku szkolnego podjęli się akcji zbierania plastikowych zakrętek i aluminiowych puszek zachęcając do włączania się w tę akcję uczniów naszej szkoły.  Zbiórkę zakrętek  koordynuje fundacja –„ Zdążyć z pomocą ”.

  W okresie wielkanocnym włączyli się w ogólnopolską akcję  „Jałmużna wielkopostna”, rozszerzając swoją pracę daleko poza nasze środowisko.

  Po raz kolejny  pomagali  dzieciom z polskiej szkoły w Czarnym Borze na Litwie. W tym roku  była to już trzecia  akcja „Pomóż  Świętemu Mikołajowi odwiedzić dzieci w Czarnym Borze”. Wspólnie z opiekunkami zaplanowali i przeprowadzili zbiórkę  darów,  gdyż wiedząo trudnościach z jakimi  borykają się, zdobywając środki na rozwój  tej szkoły. 

  Swoją pomoc skierowali także poza kontynent europejski do ubogich dzieci z Kasasi w Zambii oraz mieszkajacych na Madagaskarze. To przedsięwzięcie nazwali  „Nasz uśmiech płynie daleko”. Nawiązali  przyjaźnie przez korespondencję (czyli  pisanie i wysyłanie listów oraz innych upominków) z dziećmi  mieszkającymi w sierocińcach. W tym projekcie zbierali dla nich inne bardziej potrzebne materiały, a były to środki opatrunkowe i sanitarne, przedsięwzięciem włączając się w realizację „Projektu 3M”, którego inicjatorem i  koordynatorem jest  Olga Figiel ze  Zgromadzeniem Księży Misjonarzy z Krakowa.

   Nadal współpracowali z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dla której co roku w październiku zbierają środki podczas Dnia Papieskiego w naszej szkole z przeznaczeniem na pomoc stypendialną  ubogiej i  zdolnej młodzieży.

      W projekcie pracowało 20 wolontariuszy z klas gimnazjalnych:

klasa I G:Martyna Dziedzic, Patrycja Mączka, Dominika Wróbel

klasa II G: Klaudia Adamczyk,Sylwia Krawczyk, Weronika Krawczyk, Paulina Ptak

klasa III G: Dąbrówka Dudek, Aleksandra Kwaśniowska, Natalia Matras, Patrycja Pączek, Ewa Stabrawa, Natalia Stach, Wiktoria Wrona

4 5 6
   Zbiórka dla Czarnego Boru na Litwie  
7 8 9
  Było smacznie i słodko :-)
10 11 12
  Zbiórka środków opatrunkowych i sanitarnych   

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

IX edycja

Hasło edycji: „ OTWÓRZ SERCE NA DOBRO”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
  91  
Zbiórka na stypendia  

   W ramach tej edycji wolontariusze podjęli się kontynuacji zadań realizowanych w poprzednich latach, oraz realizacji wielu nowych przedsięwzięć. W dalszym ciągu  odwiedzają i pomagają osobom starszym oraz samotnym mieszkajacym w naszym otoczeniu.

   Cały rok szkolny wolontariusze zbierali  plastikowe zakrętki, zachęcając do udziału w tej akcji uczniów naszej szkoły. W realizacji tego zadania współpracowali z fundacją „Zdążyć z pomocą”. 

   W okresie wielkanocnym koordynowali odbywającą się w naszej szkole ogólnopolską akcję „Jałmużna wielkopostna”, której celem było wspieranie działalności kół parafialnych „ Caritas”.

    Po raz kolejny zorganizowali na terenie szkoły akcję charytatywną „ Pomóż Świętemu Mikołajowi odwiedzić dzieci w Czarnym Borze”. Tą działalnością zrobili wielką niespodziankę dzieciom z polskiej szkoły na Litwie.

   Swoją pomoc kierowali również daleko poza kontynent europejski, bowiem do potrzebujących dzieci w Afryce. Włączyli się w realizację projektów „3M” oraz „Wyślij pączka do Afryki”. Ponadto korespondowali z dziećmi z sierocińca w Kasisi. 

   Brali udział w zbiórce pieniężnej na pomoc ubogiej i zdolnej młodzieży podczas "Dnia Papieskiego" w październiku. W tym projekcie współpracowali również z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. 

   Czynnie angażowali się w pomoc ciężko chorym dzieciom. Byli to podopieczni  Fundacją Dzieci z Chorobą Nowotworową „ Wyspy Szczęśliwe” działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz fundacji „Limanowska akcja Charytatywna”.

   W tegorocznym projekcie pracowało 20 wolontariuszy: Gabriela Krawczyk, Gabriela Blitek, Patrycja Stary, Julia Pytel, Oliwia Gierek, Monika Guzik, Kinga Musiał, Kamil Dziedzic z klasy III gimnazjum oraz Alicja Dudek, Dąbrówka Dudek, Patrycja Pączek, Ewa Stabrawa, Weronika Smaga, Natalia Matras, Aleksandra Kwaśniowska, Wiktoria Wrona, Joanna Kukla, Sylwia Styczeń, Natalia Stach oraz Wiktor Kępa z klasy II gimnazjum.

 

92 93 94
   Zbiórka dla Czarnego Boru na Litwie  
 95  96  97
  Akcja "Wyślij pączka do Afryki"  

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

VIII edycja

 

Hasło edycji: „ DOBROĆ JEST W NAS”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
 81  82  83
 Zbiórka na stypendia  Odwiedziny  SOS dla Afryki

 

     W ramach tej edycji wolontariusze odwiedzali i pomagali osobom starszym , chorym a przez to często samotnym w naszej  oraz sąsiedniej miejscowości.  W ciągu całego roku szkolnego podjęli się akcji zbierania plastikowych zakrętek, zachęcając do włączania się w tę akcję uczniów naszej szkoły. Współpracowali  z Fundacją Dzieci z Chorobą Nowotworową „ Wyspy Szczęśliwe” działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W okresie wielkanocnym włączyli się w ogólnopolską akcję  „Jałmużna” . Po raz kolejny, pomagali  dzieciom z polskiej szkoły w Czarnym Borze na Litwie. Pisali listy do Kasisi, zbierali stare aparaty telefoniczne oraz znaczki pocztowe. Brali udział w zbiórce podczas X Dnia Papieskiego w październiku  na pomoc  ubogiej i  zdolnej młodzieży. W projekcie pracowało 20 wolontariuszy.

 

 84  85  86
   Zbiórka dla Czarnego Boru na Litwie  
87 89 88
 Wysyłamy paczki do Czarnego Boru  Podziękowanie z Czarnego Boru  Listy do Afryki

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

VII edycja

 

Hasło edycji: POPATRZ I OTWÓRZ SERCE”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
713
 Nasza grupa 

 

      Wolontariusze: odwiedzali osoby chore i samotne z terenu Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej, zorganizowali zbiórkę dla dzieci z Czarnego Boru na Litwie, zbierali plastikowe nakrętki ze sprzedaży, których dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci, korespondowali z samotnymi dziećmi z sierocińca znajdującego się w Kasisi w Zambii, brali udział w zbiórce środków dla ubogiej młodzieży w Dniu Papieskim z przeznaczeniem dla Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", zebrali jałmużnę wielkopostną, pomagali w nauce swoim koleżankom i kolegom nieradzącym sobie w nauce z rożnych przyczyn (często niezależnych od nich), zbierali stare komórki oraz znaczki pocztowe dla palotyńskiej fundacji misyjnej ,,Salvatti" oraz włączyli się w ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka"

 

74 75 73
 Zbiórka dla Afryki  Nasi przyjaciele z Afryki  Listy do Afryki
72   71
Szlachetna Paczka    Zbiórka na stypendia

       

     W tej edycji  grupa wolontariuszy z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odniosła znakomity sukces, zdobywając wraz z czterema innymi placówkami oświatowymi Nagrodę Główną w małopolskim finale siódmej edycji projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia".

       4 grudnia 2013 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyło się podsumowanie VII edycji projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia". W nagrodę cała grupa pojechała na 10- dniową wycieczkę – pielgrzymkę do Włoch. W grupie pracowało 20 osób; Krawczyk Maria, Krawczyk Agata, Czuper Mariola, Puch Magdalena, Kamionka Wiktoria, Mrugacz Gabriela , Guzik Sylwia,  Ortyl Patrycja , Stary Mateusz, Steczko Maksymilian, Kukla Barbara, Dziedzic Izabela, Dziedzic Justyna, Krawczyk Patrycja, Łowczowska  Kinga, Stabrawa Kinga, Paszkot Magdalena, Mech Katarzyna, Brzykcy Patrycja, Dudek  Izabela.

 

76 77 79
 My w Bazylice Św. Pawła za Murami
 My w Rzymie  My w Watykanie
710 711 712
   Podsumowanie projektu  

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

VI edycja

 

Hasło edycji: W CZYNIENIU DOBRA NIE USTAWAJCIE”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
61 62 63
Pomagamy    My dla Afryki Zbieramy zakrętki 

       

     Projekt zatytułowany "W czynieniu dobra nie ustawajcie", odniósł sukces na szczeblu wojewódzkim. W dniu 11 grudnia 2012 roku odbyło się w Krakowie uroczyste podsumowanie wszystkich realizowanych przez młodzież województwa małopolskiego .

     Po elimanacjach rejonowych, które miały miejsce 21 listopada w Tarnowie, projekt łąkieckiej młodzieży uzyskał w Krakowie tytuł laureata II miejsca Małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia".   W tej edycji projektu wolontariusze pracowali w składzie: Bednarz Anna, Owsianka Jolanta, Szewczyk Sara, Pytel Wiktoria, Mucha Paulina, Kukla Beata, Krawczyk Katarzyna, Guzik Justyna, Ptak Karolina, Dudziak Szymon, Kępa Łukasz, Rosiek Piotr, Dziedzic Wiktoria, Krawczyk Maria, Krawczyk Agata, Czuper Mariola, Puch Magdalena, Kamionka Wiktoria, Mrugacz Gabriela i Guzik Sylwia. Swój projekt realizowali od 1 stycznia do 30 października 2012 roku.

 

64 65 66
 Zbiórka na stypendia Organizujemy kiermasz   Zbieramy książki dla dzieci na Litwie
67 68 69
   Podsumowanie projektu  

 

ROK SZKOLNY 2010/2011

V edycja

 

Hasło edycji: DOBROĆ TO UCZUCIE, KTÓRE BUDZI SZCZĘŚCIE”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
55

51

56
 Prezentacja  Nasze działania  Opiekunki projektu

       

    W ramach  piątej  edycji  projektu pracowały  wolontariuszki: Monika Dudziak, Joanna Piszczek, Anna Bednarz, Jolanta Owsianka, Beata Kukla, Sara Szewczyk, Paulina Mucha, Anna Trzeciak, Anna Mazurkiewicz, Monika Sajdak, Wiktoria Pytel i Katarzyna Krawczyk. W dniu 6  grudnia 2011 r. wolontariuszki wraz z dyrektorem szkoły Janem Rośkiem oraz opiekunkami projektu Wiesławą Kruczyńską-Stary i s. Barbarą Białas odebrały dla Gimnazjum w Łąkcie Górnej tytuł laureata małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia.  Oprócz realizacji działań wolontariuszki wzięły także udział w uroczystej inauguracji jubileuszowego projektu w Łagiewnikach. 

 

 54  57  53
 Prezentacja  Gala   Nasza grupa

 

ROK SZKOLNY 2009/2010

IV edycja

 

Hasło edycji: JEŚLI KOCHASZ SERCEM PATRZ”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
44 45 6
 Spacer z naszą koleżanką  "Św. Mikołaj" u naszej koleżanki  Odwiedziny

        

      W ramach tego projektu wolontariuszki: odwiedzały osoby chore i samotne z terenu Łąkty Górnej i Łąkty Dolnej, brały udział w obozie wypoczynkowym dla niepełnosprawnych rówieśników zorganizowanym w szkole w okresie wakacji przez Wspólnotę Ruchu Światło - Życie z Bochni oraz odwiedzały je w ich domach, zorganizowały zbiórkę środków dla dzieci z Czarnego Boru na Litwie, zbierały plastikowe nakrętki, że sprzedaży których dochód jest przeznaczony na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci, gromadziły pluszowe maskotki w ramach programu "Mam haka na raka", włączyły się przygotowanie ozdób na kiermasz świąteczny, z którego dochód był przeznaczony dla Fundacji Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe", włączyły się w zbiórkę produktów spożywczych dla osób potrzebujących w środowisku.

 

43 41 42
 Odwiedziny  Prezentacja projektu  Prezezntacja projektu

 

ROK SZKOLNY 2008/2009

III edycja

 

Hasło edycji: DOBRZE ,ŻE  JESTEŚ”
Opiekunowie: Pani Wiesława Kruczyńska – Stary i Siostra Barbara Białas
 31  32  33
 Aukcja charytatywna
 Zaprzyjaźniona szkoła na Litwie  S. Barbara z naszymi darami na Litwie

   

    Wolontariuszki  kontynuowały zadania, które rozpoczęły w poprzednim projekcie . Były to miedzy innymi; odwiedziny osób samotnych i starszych,  opieka nad grupa niepełnosprawnej młodzieży podczas obozu wypoczynkowego w szkole w czasie wakacji, udział  w akcji charytatywnej  ”  Gorące  Serca” w Żegocinie, zorganizowanie zbiórki  polskich książek dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie, włączenie się w zbiórkę funduszy  dla zdolnej ale ubogiej młodzieży we współpracy z Fundacją „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”, udział w aukcji charytatywnej wspierającej działalność Fundacji Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe" przygotowanie gazetek ściennych p.t. „ Jan Paweł II ”, udział w Rajdzie Papieskim z Łapanowa do Niegowici. W  projekcie pracowało 12 wolontariuszek.

 34  35  36
Piszemy listy
 My na Rajdzie Papieskim  My na Rajdzie Papieskim

 

ROK SZKOLNY 2007/2008

II edycja

 

Hasło edycji: DOBRZE NAM RAZEM”
Opiekunowie: Pani Katarzyna Cygnarowicz i  Pan Jan Paruch

 

06

 

07

 

08

 Na urodzinach Żegociny  Na urodzinach Żegociny  Na święcie szkoły

     

      W grupie pracowały : Anna Guzik, Elżbieta Mróz, Aleksandra Guzik, Kinga Zyznawska, Sylwia Sajdak, Gabriela Bednarz, Magdalena Kępa, Anna Guzik. Wolontariuszki  kontynuowały zadania, które rozpoczęły w poprzednim roku. Były to miedzy innymi: odwiedziny osób samotnych i starszych,  opieka nad grupą niepełnosprawnej młodzieży podczas obozu wypoczynkowego w szkole w czasie wakacji, udział  w akcji charytatywnej  "Gorące  Serca” w Żegocinie, zorganizowanie zbiórki dla dzieci z polskiej szkoły na Litwie, włączenie się w zbiórkę funduszy  dla zdolnej ale ubogiej młodzieży we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 09  10  11
 Obóz wypoczynkowy - razem czytamy  Obóz wypoczynkowy - na spacerze  Obóz wypoczynkowy - gry i zabawy sportowe

  

ROK SZKOLNY 2006/2007

I edycja

 

Hasło edycji: NIE  JESTEŚ SAM ”
Opiekunowie: Pani Katarzyna Cygnarowicz i  Pan Jan Paruch

     

  Duży sukces odniosła  grupa wolontariuszek z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, które pracowały w I edycji projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". 7 grudnia 2007 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczystość podsumowania. Nasi uczniowie z opiekunami uzyskali  tytuł laureata  II miejsca. Wyróżnienia odebrała delegacja szkoły w składzie: dyrektor - pan Jan Rosiek, opiekunka projektu - pani Katarzyna Cygnarowicz oraz uczennica Anna Guzik. Towarzyszył im Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz.  

01 02 03
                              Prezentacja projektu na gali                       Odbiór tytułu przez dyr szkoły Jana Rośka                                   Pamiątkowe zdjęcie

    

    W grupie pracowały : Anna Guzik, Elżbieta Mróz, Aleksandra Guzik, Kinga Zyznawska, Sylwia Sajdak, Gabriela Bednarz. Wolontariuszki odwiedzały  osoby samotne i starsze ,  opiekowały się  grupą niepełnosprawnej młodzieży podczas obozu wypoczynkowego w szkole w czasie wakacji,  brały udział  w akcji charytatywnej  ”Gorące  Serca” w Żegocinie, odwiedzały chorego kolegę w jego domu oraz włączyły się w akcję Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 04    05
                                 Odwiedziny                                 Grupa wolontariacka
Strony internetowe