Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

0

     W piątek 23 czerwca 2017 roku to dzień, w którym uczniowie uroczyście kończą całoroczną pracę w szkole i rozpoczynają niecierpliwie oczekiwane wakacje. 

    Ten dzień cała społeczność szkolna rozpoczęła Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Proboszcza Stanisława Szczygła, po której uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej akademii,  podczas  której podziękowano rodzicom uczniów klasy  III gimnazjum za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz nagrodzono wyróżniających się uczniów. W tym dniu żegnaliśmy również Księdza Proboszcza, który podjął decyzję o odejściu na emeryturę.

1 2 3
Najważniejsi w tym dniu: Ksiądz Proboszcz, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie  na zdjęciu reprezentowani przez absolwentów.

 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami."

LIST GRATULACYJNY jest przyjętą w naszej szkole formą wyróżnienia szczególnych osiągnięć uczniów zarówno naukowych, jak i pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

List gratulacyjny po pierwszym etapie kształcenia tzn. na koniec III klasy Szkoły Podstawowej otrzymują rodzice dzieci, które swoimi wysokimi wynikami w nauce i konkursach, wzorową postawą uczniowską, oraz pracą społeczną na rzecz szkoły zasłużyły na to szczególne wyróżnienie.:

  1. Państwo Iwona Górecka i Marcin Janikowski, rodzice Aleksandry,
  2. Państwo Marta i Robert Jawieniowie, rodzice Zuzanny,
  3. Państwo Aneta i Marek Kępowie, rodzice Wiktorii,
  4. Państwo Elżbieta i Piotr Krawczykowie, rodzice Łucji.

List gratulacyjny na koniec III klasy Gimnazjum otrzymali:

  1. Państwo Małgorzata i Wojciech Matrasowie, za sukcesy naukowe i pracę społeczną Natalii.
4 5


 „Okazanie wdzięczności jest najprostszą oraz najpotężniejszą rzeczą jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka”

PODZIĘKOWANIE jest przyjętą w naszej szkole formą wdzięczności za bezinteresowną i  oddaną pracę rodziców, których dzieci opuszczają już mury naszej szkoły.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie serdecznie podziękowali:

  1. Pani Marii Dudek,
  2. Państwu Marcie i Zbigniewowi Kąckim,
  3. Państwu Małgorzacie i Wojciechowi Kępom,
  4. Pani Bernadetcie Kukli,
  5. Państwu Sylwii i Markowi Stabrawom.
6 7 8

 

9 10
Podziękowanie dla rodziców - piosenką w wykonaniu uczennic i wzruszeni   rodzice !

     

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

 W klasach I-III szkoły podstawowej uczniowie otrzymali wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i pracę społeczną na rzecz szkoły.

 

Wszyscy uczniowie klasy I zasłużyli na nagrodę, gdyż dla Nich ten rok był rokiem kiedy skończyło się ich beztroskie dzieciństwo i zaczęły się obowiązki, z których wywiązywali się wzorowo.

Nagrodę wręczyły Pani Dyrektor i wychowawczyni Pani Lucyna Bakalarz, następujacym uczniom:

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bacik Kacper

2.

Blitek Julia

3.

Florek Konrad

4.

Grabska Julia

5.

Janiczek Nikola

6.

Krawczyk Maciej

7.

Łowczowska Anna

8.

Majchrzak Jakub

9.

Michura Gabriela

10.

Mróz Oliwier

11.

Pączek Natalia

12.

Ptak Karol

13.

Smaga Franciszek

14.

Szewczyk Michał

           Od klasy II nagrodę otrzynywali wyróżniajacy się uczniowie.

Do wręczania nagród wymienionym uczniom klasy II, do Pani Dyrektor dołączyła wychowawczyni Pani Anna Kępa:

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Marczak Weronika

2.

Mech Magdalena

3.

Pączek Aleksandra

4.

Rogóż Paulina

5.

Steczko Amelia

          

           Duża ilość nagrodzonych uczniów klasy III to zasługa ich samych i żegnającej się z tą klasą wychowawczyni Pani Teresy Białki:

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Furtak Julia

2.

Guzik Julia

3.

Janiczek Cezary

4.

Janikowska Aleksandra

5.

Jawień Zuzanna

6.

Kępa Wiktoria

7.

Kokoszka Adam

8.

Krawczyk Łucja

9.

Kukla Joanna

10.

Mech Magdalena

11.

Steczko Nikodem

 

11 12 13
Klasa I SP Klasa II SP Klasa III SP

 

ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM otrzymują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 4,75 świadczącą o wysokim poziomie ich wiedzy i oceny z zachowania  bardzo dobrej lub wzorowej. Dodatkową nagrodą dla uczniów była ufundowana przez Radę Rodziców nagroda książkowa.

Świadectwa i nagrody wręczała wymienionym uczniom Pani Dyrektor z wychowawcami poszczególnych klas:

       Z  Panią Krystyną Mróz  -  wychowawczynią klasy IV

Lp.

Nazwisko i imię

zachowanie

Średnia ocen

1.

Guzik Wojciech

bardzo dobre

5,00

2.

Zelek Zuzanna

bardzo dobre

4,81


       
Z Panią Kamilą Kępą -  wychowawczynią klasy V

Lp.

Nazwisko i imię

zachowanie

Średnia ocen

1.

Filipek Mateusz

wzorowe

5,00

2.

Furtak Oliwia

bardzo dobre

4,90

3.

Kokoszka Aleksandra

wzorowe

5,63

4.

Mida Kamila

wzorowe

5,18

5.

Musiał Karol

bardzo dobre

4,90

 

       Z Panią Wiesławą Kruczyńską - Stary -  wychowawczynią klasy VI

Lp.

Nazwisko i imię

zachowanie

Średnia ocen

1.

Kępa Martyna

bardzo dobre

5,18

2.

Krawczyk Andżelika

bardzo dobre

4,90

3.

Piech Weronika

wzorowe

5,18   


Ponadto zachowaniem wzorowym w tej klasie wyróżniła się:  
Ptak Natalia

14 15 16
 Klasa IV SP  Klasa V SP  Klasa VI SP

 

     W klasie I gimnazjum nikomu nie udało się ukończyć nauki z wyróżnieniem, a zachowaniem  wzorowym wyróżnił się: Bujak Marcin.

     Z Panią Wiolettą Nowak -  wychowawczynią klasy II gimnazjum

Lp.

Nazwisko i imię

zachowanie

Średnia ocen

1.

Grabiasz Julia

bardzo dobre

5,13

 

Ponadto zachowaniem wzorowym w tej klasi wyróżniły się: Piech Wiktoria i Paulina Ptak.

 

       Z Panem Janem Paruchem -  wychowawcą klasy III gimnazjum

Lp.

Nazwisko i imię

zachowanie

Średnia ocen

1.

Kącki Hubert

bardzo dobre

5,15

2.

Kępa Wiktor

wzorowe

5,05

3.

Krawczyk Adrian

wzorowe

4,84

4.

Matras Natalia

wzorowe

5,26

5.

Mech Bartłomiej

wzorowe

4,78

6.

Mida Łukasz

wzorowe

5,26

7.

Smaga Weronika

wzorowe

5,00

8.

Szewczyk Przemysław

wzorowe

4,78

9.

Wrona Wiktoria

bardzo dobre

4,78

 

    Ponadto zachowaniem wzorowym w tej klasie wyróżnili się: Dudek Dąbrówka, Kwaśniowska Aleksandra i Stabrawa Ewa

17 18
 Klasa II G  Klasa III G

 

 Słowa nie wyrażą Tego, co czujemy, co otrzymaliśmy, za co dziękujemy”.

 

      Na akademii Pani Dyrektor Halina Pączek w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi, za długoletnią pracę z dziećmi i  młodzieżą w Naszej szkole oraz za wspaniałą współpracę z nauczycielani i pracownikami. 

19 21 22
KSIĘŻE PROBOSZCZU - DZIEKUJEMY !!!

 

   Na koniec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim obecnym życzenia następującymi słowami:

 

,,W podzięce za edukacyjną podróż, życzymy samych radości , zdrowia, cierpliwości,

a przede wszystkim odpoczynku i tego, by podejmowany trud zawsze był źródłem satysfakcji.”

 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły!

            Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę Wam w imieniu całej społeczności uczniowskiej  udanych i słonecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Koleżanki i Koledzy!
Nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego 2016/2017.

Dzisiaj odbierzecie  świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki, kolegów. Część z Was powróci tu we wrześniu, z kolei absolwenci opuszczą szkolne mury, a wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap

w  edukacji.
            Wykorzystajcie ten  okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Wróćcie po nich pełni zapału do dalszej nauki. 

23

 

WAKACJE !!!

Strony internetowe