Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły


   25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.
    Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą).
    Rozporządzenie wprowadza nowe korzystne regulacje dla osób fizycznych, które mają zwiększyć ochronę  tych danych poprze m.in.
- prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji kiedy osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane
- łatwiejszy dostęp do danych – informacje o przetwarzaniu naszych danych powinny być w jasnej i zrozumiałej formie
- obowiązek informowania o naruszeniu danych
- silniejszą ochronę praw dzieci – zgoda na przetwarzania danych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, musi być zaaprobowana przez osobę sprawującą władze rodzicielską lub opiekę na dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody
- lepszą egzekucję przestrzegania przepisów.    

 Akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawla II w Łąkcie Górnej.

Klauzule informacyjne:

1. Przepisy prawa:

 >>> Pobierz: przepisy prawa

 prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Umowa:

>>> Pobierz: umowa

 umowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Zgoda:

>>> Pobierz: zgoda

 zgoda

Strony internetowe