Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

W roku szkolnym 2018/2019 ustalono składkę w wysokości 40 zł. od rodziny.

Wpłaty można dokonywać w całości, lub  w  dwóch  ratach po  20 zł.:

- w sekretariacie szoły w godzinach jego pracy;

- u skarbników z Rady Klasowej Rodziców państwa najstarszego dziecka;

- na konto Rady Rodziców

 nr konta: 25 85910007 4081 0293 5841 0001

 bank: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Bochnia f/Żegocina

 tytułem: "Wpłata na RR,   imię, nazwisko, klasa najstarszego dziecka w szkole"

Za wpłaty serdecznie dziękujemy!