Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 ustalono składkę w wysokości 40 zł. od rodziny.

Wpłaty można dokonywać w całości, lub  w  dwóch  ratach po  20 zł.:

- w sekretariacie szoły w godzinach jego pracy;

- u skarbników z Rady Klasowej Rodziców państwa najstarszego dziecka;

- na konto Rady Rodziców

 nr konta: 13 8589 0006 0030 0780 1733 0001

 bank: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

 tytułem: "Wpłata na RR,   imię, nazwisko, klasa najstarszego dziecka w szkole"

Za wpłaty serdecznie dziękujemy!