Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

 

KADRA SZKOŁY - ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor Szkoły:  mgr Halina Pączek

ps st

    WYCHOWAWCY KLAS
klasa IA mgr Lucyna Bakalarz                     klasa  IV mgr Wieslawa Kruczyńska - Stary 
klasa IB  mgr Kinga Guzik klasa  V mgr Wioletta Nowak
klasa II mgr Anna Kępa klasa VI dr Jan Paruch
klasa IIIA  mgr Teresa Białka
klasa VII mgr Krystyna Mróz
klasa IIIB mgr Anna Brydniak klasa VIII mgr Kamila Kępa

 

RELIGIA
  ks. mgr Janusz Czajka   ks. mgr Mariusz Ogorzelec 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA    
 mgr Lucyna Bakalarz  mgr Teresa Białka  mgr Anna Brydniak mgr Kinga Guzik  mgr Anna Kępa 

 

JĘZYK POLSKI I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
 mgr Kamila Kępa    dr Jan Paruch     

 

JĘZYK ANGIELSKI
  mgr Agata Kuśnierz 

 

JĘZYK NIEMIECKI
         mgr Dorota Juszczyk     

 

HISTORIA
 mgr Kamila Kępa          mgr Halina Pączek     

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
  mgr Lucyna Bakalarz
 

 

PLASTYKA I MUZYKA
 mgr Teresa Białka    mgr Anna Kępa     

 

MATEMATYKA I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
 mgr inż. Katarzyna Dobrzańska    mgr Krystyna Mróz    

 

BIOLOGIA I PRZYRODA 
 mgr Wioletta Nowak           mgr inż. Henryk Wrona    

 

GEOGRAFIA
   mgr Małgorzata Mikołajek  

 

CHEMIA
   mgr inż. Katarzyna Dobrzańska  

 

FIZYKA
   mgr Karolina Tułak - Goc  

 

TECHNIKA I INFORMATYKA
  mgr Krystyna Mróz
 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE
 mgr Wiesława Kruczyńska - Stary    mgr inż. Henryk Wrona    

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
   mgr Lidia Szkodny  

 

DORADZTWO ZAWODOWE
   mgr Wioletta Nowak

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
  mgr Lucyna Bakalarz   

 

REWALIDACJA I NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 mgr Woletta Nowak    mgr Dorota Kowalska  Smaga    

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
  mgr Kamila Kępa   

 

ZAJĘCIA SURDOPEDGOGICZNE
    mgr Monika Dudzic  

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
koordynator  mgr Monika Dudzic    

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
   mgr Monika Dudzic  

 

PEDAGOG SZKOLNY
  mgr Monika Dudzic
  

 

BIBLIOTEKARZ SZKOLNY
  mgr Wiesława Kruczyńska - Stary
  

 

Strony internetowe