Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

1 września 2020 r.   w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2020/21.

Ksiądz Proboszcz Parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Łąkcie zaprasza uczniów i ich rodziców oraz  Grono Pedagogiczne szkoły na Mszę św. z tej okazji.

W związku z sytuacją epidemiczaną w naszym kraju nie będzie w tym dniu tradycyjnej akademii dla całej szkoły na sali gimnastycznej.

W szkole spotkania uczniów z wychowawcami rozpoczną się o godz. 9:00 w salach lekcyjnych. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS uczniowie nie muszą na terenie szkoły zakładać maseczek, powinni jednak zachować reżim sanitarny polegający na dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków.

Spotkania klas z wychowawcami:

Domek nr 1 - klasy IV A i VI

Domek nr 2 - klasy VII i VIII

Domek nr 3 - klasy II A i III

Domek nr 4 - kl. II B

Domek nr 5 - kl.. V

Domek nr 6 - kl. IV B

W czasie spotkania uczniowie zostaną zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami bezpieczeństwa COVID - 19. Procedury te, opracowane w oparciu o wytyczne MEN, zostaną również umieszczone na stronie szkoły. 

Bardzo prosimy, aby rodzice (opiekunowie) uczniów kl. II - VIII nie wchodzili na teren szkoły poza parking.

Mamy świadomość, że dla naszych "pierwszaków" czyli najmłodszych uczniów kl. I  i ich rodziców to dzień bardzo wyjątkowy. Dlatego zapraszamy ich razem z rodzicami (opiekunami)  na salę gimnastyczną na spotkanie z wychowawcą.

Mamy wszyscy nadzieję, że mimo wielu obaw, niepewności szkoła nasza będzie funkcjonowała  tradycyjnie, stacjonarnie, czego zapewne wszyscy sobie życzymy.

Starajmy się wszyscy dostosować do wytycznych GIS, MZ i MEN, aby udało nam się uniknąć kwarantanny szkoły, która pociągnęłaby za sobą przejście w stan pracy zdalnej czy hybrydowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

Halina Pączek

Strony internetowe