Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

0a

 

         W naszej szkole w tym roku szkolnym realizowany projekt pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Głównym celem tego projektu jest promocja czytelnictwa i upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży czytania książek.  Książki zakupione w ramach pozyskanych środków już są na półkach w bibliotece. W ramach tego projektu zakupiono ponad 300 nowych pozycji. Są to w większości nowości wydawnicze oraz nowe lektury, w związku ze zmianą podstawy programowej. Uczniów, nauczycieli oraz rodziców zapraszamy do częstszych wizyt w bibliotece oraz włączania się w wydarzenia promujące czytelnictwo.

1 2 3
   Myślę, że warto poczytać :-)

 WKS

Strony internetowe