Szkoła z lotu ptaka
Budynek szkoły
Szkoła zimą
Boisko szkolne
Uczniowie szkoły

PPP

 

Informacja dla rodziców o warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Bochni: >>> Pobierz: Szkolenia i warsztaty

 

Informacja dla rodziców dzieci 6 - cio letnich o zasadach i terminach rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej znajduje się: http://zslaktagorna.pl/index.php/dokumenty/197-rekrutacja

 

Informacja dla uczniów i rodziców klas: VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, dotycząca ogólnych zasad rekrutacji do szkół średnich.

>>> Pobierz: List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców.

>>> Pobierz: Ulotka dotycząca ogólnych zasad rekrutacji do szkół średnich.

 

 Link do zarządzeń Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół średnich dla:

- Uczniów Gimnazjum: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-10-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-dotychczaso/

- Uczniów Szkół Podstawowych: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/